Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Die Here wat oor alles regeer, sê: “Die dag is nou naby, en die dag brand soos ’n vuur. Al die hoogmoedige mense en almal wat verkeerd doen, sal soos kaf wees, en op daardie dag sal hulle verbrand. Daar sal niks van hulle oorbly nie.

Kaf: Die stof en fyn stukkies blare van koring-are en gars-are wat oorbly wanneer die mense die koring-are of die gars-are op die dorsvloer trap en die koringkorrels of die gars-korrels uithaal. Die wind waai die kaf weg.
2

Maar die son sal skyn oor julle wat My eer. Die son se strale sal julle red en julle gesond maak. Julle sal vry word en rondspring soos kalwers wat genoeg kos gekry het.

Eer: Wanneer mense die Here eer, dan respekteer en dien hulle Hom.
3

Op daardie dag wanneer Ek doen wat Ek wil doen, sal julle op die slegte mense trap. Hulle sal wees soos kaf wat verbrand het.” Dit sê die Here wat oor alles regeer.

4

Die Here sê: “Julle moet onthou
wat my dienaar Moses
vir julle geleer het.
Ek het vir hom al die wette gegee
op Sinai-berg,
en die wette is vir al die Israeliete.

Dienaar: ’n Dienaar van die Here behoort aan die Here, en die Here het hom gekies om iets baie spesiaal te doen.
5

Maar Ek sal die profeet Elia
na julle toe stuur
voordat daardie groot dag van die Here
kom,
die dag wanneer almal bang
sal wees.

Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê. Dag van die Here: Die dag wanneer die Here sal kom om sy vyande te straf en om die mense te red wat aan Hom behoort.
6

Elia sal die pa’s en hulle kinders
weer bymekaar bring.
Hulle sal weer lief wees
vir mekaar.
As dit nie gebeur nie,
dan sal Ek kom om die mense
op die aarde te straf.”