Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid. 'n Lied.

2

Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion: geloftes moet betaal word

3

aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom

4

om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry.

5

Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in u tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in u huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in u heilige woning.

6

In u trou antwoord U ons met kragtige dade, o God, ons Verlosser, op wie ook die mense in afgeleë lande en op verre seë vertrou.

7

U is met mag omgewe, U laat deur u krag die berge vas bly staan;

8

U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die rumoer van die nasies bedaar,

9

sodat ook die mense in afgeleë lande ontsag kry vir die tekens van u mag; in die ooste en in die weste laat U die mense juig.

10

U sorg vir die land en gee oorvloed, U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water, U laat die koring welig staan. Alles is u werk!

11

U maak die ploegvore vol water en die kluite nat, U laat hulle sag word van die reëns, U laat alles welig groei.

12

U kroon die jaar met u goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed!

13

Daar is volop weiding in die woestyn; die bulte juig,

14

die velde wemel van die kleinvee, die vlaktes staan vol koring; hulle juig en hulle sing.