Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Psalm van Asaf. Die Here is God, Hy alleen is God. Hy spreek, Hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan.

2

Uit Sion, stad van volmaakte prag, verskyn God in glans.

3

Ons God kom, Hy bly nie stil nie. Voor Hom uit brand 'n vuur, rondom Hom woed 'n storm.

4

Hy roep die hemel en die aarde op vir die saak teen sy volk:

5

“Maak bymekaar dié wat aan My getrou is en met 'n offer 'n verbond met My gesluit het.”

6

Die hemel getuig: “God is regverdig, en Hý is die regter.” Sela

7

“Luister, my volk, Ek wil my saak stel, Ek wil teen jou getuig, Israel. Ek is God, Ek is jou God!

8

Dit is nie omdat jy nie offer dat Ek rekenskap van jou eis nie; jou brandoffers is immers gedurig voor My.

9

Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie,

10

want al die diere in die bos is Myne, die wild op duisende berge.

11

Ek ken al die voëls van die berge; al wat roer op die veld, is Myne.

12

Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My.

13

Eet Ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer, of drink Ek die bloed van bokke?

14

Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste.

15

Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.”

16

Maar vir die goddelose sê God: “Waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond,

17

jy wat 'n afkeer het van wat Ek jou leer en jou nie steur aan wat Ek sê nie?

18

As jy 'n dief raakloop, breek jy saam met hom in, en as jy die kans kry, pleeg jy egbreuk.

19

As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad; jou tong ryg bedrog aanmekaar.

20

Jy sit en praat teen jou broer, jou eie broer beswadder jy.

21

“Moet Ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy dink Ek het soos jy geword! Nee, Ek eis rekenskap van jou, Ek kla jou aan!

22

Julle moet luister na hierdie waarskuwing, julle wat nie met God rekening hou nie, anders verskeur Ek julle sonder dat iemand kan red.

23

“Die mens wat My eer, is die een wat lof as 'n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red.”