Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God; ek soek skuiling by U.

2

Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U.

3

Die afgode in die land, so aantreklik vir baie – met hulle wil ek niks te doen hê nie.

4

Mag elkeen wat 'n ander god vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie.”

5

Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.

6

'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

7

Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer.

8

Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.

9

Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig.

10

U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie.

11

U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.