Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Prys die Here! Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes, in die gemeente.

2

Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na.

3

Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.

4

Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here.

5

Hy voed diƩ wat Hom dien, Hy hou sy verbond altyd in stand.

6

Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar, Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee.

7

Wat Hy doen, getuig van trou en reg, al sy voorskrifte staan vas,

8

hulle is vir altyd geldig, hulle is gegee in trou en regverdigheid.

9

Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy Naam is heilig, dit wek ontsag.

10

Wysheid begin met die dien van die Here; almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand.