Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Van Dawid. 'n Psalm. Die Here het vir my heer die koning gesê: “Kom sit aan my regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp.”

110:1: Vgl. Matt. 22:44; 26:64; Mark. 12:36; 14:62; Luk. 20:42-43; Hand. 2:34-35; Heb. 1:13.
2

As die Here die septer, simbool van u mag, uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande!

3

U volk is gereed vir die dag waarop u u magte monster. U jongmanne is u krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd.

4

Die Here het 'n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep nie: “Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melgisedek.”

110:4: Vgl. Heb. 5:5-6; 7:17, 21.
5

Die Here gee u die oorwinning, Hy verdelg konings die dag as Hy sy toorn laat losbreek.

6

Hy straf die nasies, Hy verdelg hulle leiers, Hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke.

7

Die koning drink water uit die stroom langs die pad, hy sal die oorwinning behaal.