Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

As jy vir iemand borg gestaan het, my seun, as jy jou verbind het vir 'n ander,

2

verstrik geraak het deur wat jy gesê het en vasgevang is deur jou eie woorde,

3

doen dan dít, my seun, en red jouself só as jy in 'n ander se mag beland het: gaan soebat hom, gaan pleit by hom;

4

moenie gaan slaap nie, bly wakker,

5

red jou uit sy mag soos 'n wildsbok uit 'n strik, soos 'n voëltjie uit die net van 'n voëlvanger.

6

Gaan kyk na die mier, luiaard, kyk hoe hy werk, en leer by hom.

7

Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter of 'n regeerder nie,

8

tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd.

9

Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard, wanneer gaan jy opstaan?

10

Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê,

11

en daar oorval die armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker.

12

Dit is 'n nikswerd mens, 'n mens vol onreg, wat altyd reg is om te lieg,

13

om te bedrieg deur met die oog te knik, met die voet te beduie, met die vingers tekens te gee,

14

wat altyd met 'n skelmstreek kom en voortdurend op kwaad uit is. Hy maak moeilikheid waar hy gaan.

15

So 'n mens se ondergang kom skielik; hy stort ineen, en daar is nie herstel nie.

16

Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy 'n afsku het:

17

oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is,

18

gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van die kwaad,

19

'n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers.

20

My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf; wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie.

21

Dit moet jou altyd bybly, daarmee moet jy saamleef;

22

dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen, dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word.

23

Wat ek jou voorskryf, is 'n lamp, my onderrig is 'n lig; wie hom laat teregwys, is op die pad na die lewe toe.

24

My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van 'n ander wat jou met haar gladde tong wil verlei.

25

Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie, moenie dat sy jou vang met haar oë nie.

26

Jy kan 'n prostituut kry vir 'n stuk brood, maar owerspel kan jou lewe kos.

27

Kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark sonder dat jou klere aan die brand raak?

28

Kan jy op brandende kole loop sonder dat jy jou voete verbrand?

29

Net so min kan jy by 'n ander man se vrou slaap sonder om gestraf te word, jy sal nie vry kom as jy met haar lol nie.

30

'n Dief word verag as hy steel, ook al steel hy om sy honger te stil,

31

en as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig teruggee, selfs al kos dit hom alles wat hy besit.

32

Maar 'n man wat owerspel pleeg, moet van sy verstand af wees, iemand wat dit doen, verwoes sy lewe.

33

Hy sal slae op die lyf loop en verneder word, sy skande sal nooit uitgewis word nie.

34

Die woede van die vrou se man is 'n gloeiende vuur, sy wraak ken nie perke nie;

35

hy laat hom nie afkoop nie, geen betaling is vir hom genoeg nie.