Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

My seun, wat ek jou leer moet jy nie vergeet nie, hou vas aan wat ek jou voorskryf,

2

want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker, dit sal maak dat jy 'n vol lewe het.

3

Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie; leef daarmee saam, maak dit 'n deel van jou lewe.

4

So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens.

5

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.

6

Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

7

Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is:

8

dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam.

9

Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes,

10

dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn.

11

My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie,

12

want die Here straf die mens wat Hy liefhet net soos 'n vader doen met sy seun.

13

Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het,

14

want dit bring meer winste in as silwer en lewer 'n groter opbrengs as goud.

15

Dit het meer waarde as edelstene; wat jy ook al as kosbaar beskou, niks kan daarmee vergelyk word nie.

16

Die wysheid gee met die een hand 'n lang lewe en met die ander rykdom en eer.

17

Die wysheid bring 'n ryk en 'n vol lewe.

18

Dit is 'n bron van lewe vir wie dit aangryp, dit gaan goed met dié wat daaraan vashou.

19

Die Here het die fondament van die aarde met wysheid gelê en die hemel gebou met insig.

20

Deur sy kennis is die groot waters van mekaar geskei en drup die wolke van vog.

21

My seun, behou die takt en oorleg; moet dit nie uit die oog verloor nie,

22

dit sal vir jou 'n mooi lewe verseker en soos 'n pragtige halssnoer vir jou wees;

23

jy sal jou pad veilig loop en jou voet nie stamp nie;

24

jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie; as jy gaan lê, sal jy rustig slaap.

25

Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie,

26

want die Here sal jou beskerm, Hy sal sorg dat jy nie in 'n strik beland nie.

27

Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie.

28

Moenie vir iemand sê: “Gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou,” as jy nou reeds kan help nie.

29

Moenie kwaad teen iemand beplan terwyl hy vol vertroue by jou woon nie.

30

Moenie 'n man sommer aankla as hy jou nie kwaad aangedoen het nie.

31

Moenie 'n man wat sy mag misbruik, beny nie en moenie self soos hy maak nie,

32

want die Here het 'n afkeer van 'n slegte mens, maar neem mense wat reg lewe, in sy vertroue.

33

Die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose, maar Hy seën die woning van dié wat aan Hom getrou is.

34

Met hooghartige spotters dryf Hy die spot, maar Hy is goed vir dié wat beskeie is.

35

Wyse mense verkry eer, maar dwase kom al hoe meer in die skande.