Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Spreuke van Salomo seun van Dawid, koning van Israel.

2

Dié spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat.

3

So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid.

4

Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word, jongmense sal leer om met kennis en oorleg op te tree.

5

Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer

6

om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp.

7

Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag.

8

My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee; moenie wat jou moeder jou leer, verontagsaam nie:

9

dit sal jou lewe versier soos 'n krans jou kop en 'n kettinkie jou hals.

10

As sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie.

11

Hulle sal vir jou sê: “Kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom, ons oorval sommer iemand, al het hy ons niks gedoen nie;

12

kom ons laat mense verdwyn soos die dood dit doen, ons maak gesonde mense dood!

13

Ons vat al wat waardevol is en ons maak huise vol met wat ons roof.

14

Jy kan deel in die buit, dit sal ons almal s'n wees.”

15

Moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly van hulle pad af;

16

hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle wil gaan moord pleeg.

17

'n Voël wat 'n net sien wat vir hom gespan is, vlieg nie daarin vas nie,

18

maar hierdie mense span vir hulleself 'n net, hulle gaan hulle ondergang met oop oë tegemoet.

19

So gaan dit met elkeen wat vat wat hom nie toekom nie: rowery kos hom sy lewe.

20

Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep, sy laat haar stem hoor op die stadspleine,

21

sy roep bo die rumoer uit, by die ingange van die stadspoorte sê sy wat sy te sê het:

22

“Julle onkundiges, hoe lank gaan julle nog vashou aan julle onkunde, gaan die grootpraters hulle pratery geniet en die swape 'n afkeer hê van kennis?

23

As julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp.

24

“Ek het geroep en julle wou nie luister nie, ek het my hand uitgesteek en julle het dit nie gegryp nie.

25

Julle het my raad alles in die wind geslaan, julle wou julle nie laat teregwys nie.

26

Daarom sal ek lag as die ongeluk julle tref, ek sal met julle spot wanneer die angs julle oorval,

27

wanneer daar nood en kwelling oor julle kom. Die angs sal soos 'n storm oor julle kom, die ongeluk sal julle tref soos 'n orkaan.

28

Dán sal julle my roep en ek sal nie antwoord nie, julle sal my soek en my nie kry nie.

29

Julle het 'n afkeer van kennis gehad, julle het geweier om die Here te dien,

30

julle het my raad verontagsaam en elke teregwysing van my geminag.

31

Julle sal die vrugte van julle optrede pluk, julle sal van julle eie planne walg.

32

“Die onkundiges se dwaling kos hulle die dood, die dwase word vernietig deur hulle selfversekerdheid,

33

maar wie na my luister, sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie.”