Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Wyse seun laat hom leer deur sy vader, 'n ligsinnige slaan nie eens op dreigemente ag nie.

2

'n Mens kan voorspoedig word deur altyd die regte woorde te gebruik; onbetroubare mense is net uit op geweld.

3

Wie sy mond in bedwang hou, behou sy lewe; wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet.

4

Die luiaard se honger word nie gestil nie; hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet.

5

Die regverdige haat leuens; die goddelose maak hom gehaat en veragtelik.

6

Die opregte bly behoue deur sy gehoorsaamheid aan die Here; ongehoorsaamheid laat die sondaar te gronde gaan.

7

Party mense hou hulle ryk maar het niks nie; party doen hulle arm voor maar besit baie.

8

Met sy rykdom moet 'n ryk man hom soms loskoop; 'n arm man kom nie in so 'n gevaar nie.

9

Die lewe van die regverdiges is vol vreugde; die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof.

10

Selfverheffing lei altyd tot twis; dié wat goeie raad aanneem, het wysheid.

11

Rykdom wat sommerso gekom het, verminder maklik; wie bietjie vir bietjie bymekaarmaak, word ryk.

12

'n Verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig; 'n begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe.

13

Wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra; wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk.

14

Wat wyse mense jou leer, is 'n bron van lewe; dit laat jou die strikke van die dood vermy.

15

Iemand wat goeie insig het, geniet goedgesindheid; die pad van onbetroubare mense lei tot vernietiging.

16

Alles wat 'n verstandige mens doen, word met kennis gedoen; wie nie wysheid het nie, begaan een dwaasheid na die ander.

17

'n Onbetroubare boodskapper kom in die moeilikheid; 'n gesant op wie jy kan staatmaak, stel sake weer reg.

18

Armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie, wie 'n teregwysing ter harte neem, word geëer.

19

'n Begeerte wat vervul is, bring vreugde. Dwase het 'n afkeer daarvan om kwaad te vermy.

20

Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid; wie hom met dwase ophou, word self sleg.

21

Teenspoed volg die sondaars op hulle pad; die regverdige word met voorspoed vergoed.

22

'n Goeie mens laat 'n erfenis na ook vir sy kleinkinders; die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige.

23

Grond wat die eerste keer geploeg is, lewer genoeg kos vir die armes, maar waar daar nie wet en orde is nie, word die kos van hulle af weggevat.

24

Wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie; as hy hom liefhet, sal hy hom straf wanneer dit nodig is.

25

Die regverdige het meer as genoeg om te eet; goddelose mense bly honger.