Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir dié wat rein van hart is.

2

Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor,

3

want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien.

4

Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond,

5

hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie.

6

Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed.

7

In die weelde van hulle voorspoed matig hulle hulle enigiets aan;

8

smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld.

9

Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde.

10

Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in.

11

Hulle vra: “Hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet?”

12

Dit is hoe die goddelose mense is! So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop!

13

Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie,

14

want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf.

15

Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek dié verloën wat aan U behoort.

16

Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik

17

totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is.

18

U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei.

19

In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle.

20

Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp.

21

Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het,

22

was ek dom en sonder insig; soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra.

23

Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand.

24

U lei my met u raad en aan die einde sal U my in ere by U opneem.

25

Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie.

26

Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd.

27

Dié wat ver van U af is, gaan verlore, U vernietig dié wat aan U ontrou is.

28

Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug! Ek sal van al u werke bly vertel.