Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Die Here wat oor alles regeer, sê: “Ek sal iemand stuur om vir julle
’n boodskap te bring.
Hy sal vir My die pad gereedmaak.
Julle soek die Here, en Hy sal gou
na sy tempel kom.
Julle wag vir die Engel wat
’n verbond gemaak het met julle.
Dit is Ek, en Ek sal nou kom.”

Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het. Engel: ’n Ander Naam vir die Here. Verbond: ’n Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here ’n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hê.
2

Maar wanneer die Here kom, dan sal niemand kan aanhou lewe nie. Hy is soos die vuur waarin hulle die klip smelt om goud en silwer te kry. Hy is soos die seep wat klere skoonmaak.

3

Die Here sal die Leviete straf oor hulle sonde en Hy sal hulle skoonmaak soos iemand wat goud of silwer smelt en dit skoonmaak. Die Here sal vir hulle leer om vir Hom offers te bring soos Hy dit wil hê.

Leviete: Die nageslag van Jakob se seun Levi. Die Leviete van die nageslag van Aäron kon priesters word. Die ander Leviete het die priesters gehelp werk in die tempel. Offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir ’n ander god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na ’n tempel of ’n altaar gebring. Die priesters het daar dan verder daarmee gewerk. ’n Offer is ’n present vir die Here of vir ’n ander god.
4

Dan sal die Here weer hou van die offers van die mense van Juda en Jerusalem, soos voorheen, soos jare gelede.

Juda: Die mense in die suide van die land.
5

Die Here wat oor alles regeer, sê: “Ek sal na julle toe kom om te sê wie is reg en wie is verkeerd. Ek sal die mense straf wat My nie eer nie. Hulle is mense wat toor, mense wat egbreuk pleeg, mense wat belowe maar wat nie wil doen wat hulle belowe nie, mense wat hulle werkers en weduwees en weeskinders verdruk, mense wat nie reg doen aan mense uit ander lande wat by hulle woon nie, mense wat My nie eer nie.” Dit sê die Here wat oor alles regeer.

Eer: Wanneer mense die Here eer, dan respekteer en dien hulle Hom. Toor: Dinge doen en woorde praat en sê dit is geheime wat wonderlike dinge sal laat gebeur. Egbreuk: Wanneer ’n man seks het met ’n ander man se vrou, dan pleeg hy egbreuk. Wanneer ’n getroude vrou seks het met ’n ander man, dan pleeg sy egbreuk.
6

“Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het Ek julle nie almal doodgemaak nie, julle Israeliete wat die nageslag van Jakob is.

Nageslag van Jakob: Die Israeliete. Jakob en sy seuns was die Israeliete se voorvaders. Partymaal is dit ’n naam vir die mense van Juda, partymaal vir die mense van Israel.
7

Van die tyd toe julle voorvaders gelewe het, was julle nie gehoorsaam nie, julle het nie gedoen wat Ek vir julle gesê het nie.” Die Here wat oor alles regeer, sê: “Kom terug na My toe, dan sal Ek terugkom na julle toe. Maar julle vra: ‘Hoe moet ons terugkom?’ ”

Voorvaders: Die eerste pa in ’n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pa.
8

Die Here vra vir julle: “Mag ’n mens iets van God steel? Julle steel van My, maar julle vra: ‘Hoe het ons van U gesteel?’ Julle steel wanneer julle nie al die tiendes en die presente bring wat julle moet gee nie.

Tiendes: Die Israeliete moes een tiende van alles wat hulle geplant het en van hulle kalwers en lammers na die tempel bring sodat die priesters dit kon gebruik.
9

Ek het opgehou om julle te seën, maar julle hou aan om van My te steel. Al die Israeliete doen dit.”

Seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulle.
10

Die Here wat oor alles regeer, sê: “Julle moet al julle tiendes na die tempel bring sodat daar kos in my tempel kan wees. Julle moet My toets en kyk of Ek julle sal seën. Ek sal die vensters van die hemel oopmaak en vir julle baie reën gee, meer as genoeg.

Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het.
11

Ek sal die sprinkane wegjaag sodat hulle nie meer julle koring opvreet nie, en die druiwe in julle wingerde sal nie meer afval nie.” Dit sê die Here wat oor alles regeer.

Wingerd: Die wingerdstokke wat saam op ’n stuk grond groei.
12

“Al die volke sal dink dat julle gelukkige mense is, want julle sal ’n wonderlike land hê. Die ander mense sal graag julle land wil hê.” Dit sê die Here wat oor alles regeer.

13

Die Here sê: “Julle het lelike dinge van My gesê. Maar julle vra: ‘Wat het ons van U gesê?’

14

Julle het gesê: ‘As ’n mens vir God dien, dan help dit niks. Het dit gehelp toe ons gehoorsaam was en alles gedoen het wat God gesê het? Nee. Het dit gehelp toe ons gewys het ons is jammer oor wat ons gedoen het en toe ons geloop het soos mense wat by ’n begrafnis treur? Nee. Dit het ons gedoen vir die Here wat oor alles regeer.

15

Nou dink ons die hoogmoedige mense is gelukkig, ons dink dit gaan goed met die mense wat verkeerd doen. Hulle is opstandig teen God en God straf hulle nie.’ ”

Opstandig: Ongehoorsaam en hardkoppig.
16

Die mense wat die Here eer, het toe daaroor met mekaar gepraat, en die Here het gehoor wat hulle sê. Daar was ’n boek voor die Here. Hy het in die boek al die name geskryf van die mense wat Hom eer.

Eer: Wanneer mense die Here eer, dan respekteer en dien hulle Hom. Boek: Die boek waarin die Here of sy engele die name skryf van die mense wat aan Hom behoort. Hy of die engele skryf ook daarin wat elke mens gedoen het.
17

Die Here wat oor alles regeer, sê: “Hierdie mense sal Myne wees op daardie dag wanneer Ek doen wat Ek wil doen. Hulle sal aan My behoort. Ek sal hulle nie straf nie, soos ’n pa sy seun nie straf as hy gehoorsaam is aan hom nie.

18

Dan sal julle sien wie doen reg en wie doen verkeerd, julle sal sien wie dien God en wie dien Hom nie.”