Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Alles het begin toe God die hemel en die aarde gemaak het.

2

Daar was niks op die aarde nie, niemand kon daar woon nie. Daar was net ’n groot see, en dit was baie donker. Die Gees van God het oor die water beweeg soos ’n sterk wind.

Groot see: “Groot see” of “diep water” beteken “Die water wat daar was toe alles begin het”. Die Gees: Die Here stuur die Gees uit die hemel om te doen wat die Here wil hê.
3

God het gesê: “Daar moet lig wees.” En toe was daar lig.

4

God het gesien die lig is goed. Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

5

God het die lig “dag” genoem en Hy het die donker “nag” genoem. Dit het aand geword en daarna het dit oggend geword. Dit was die eerste dag.

6

God het gesê: “Daar moet ’n hemeldak wees, die lug daarbo, en dit moet die water wat bo is, skei van die water wat onder is.”

Hemeldak: In die tyd van die Bybel het die mense gedink die wêreld het drie dele: die ronde hemeldak bo, die plat aarde wat op die see is, en die doderyk. Hulle het gedink die aarde staan op pilare in die see.
7

Dit het toe gebeur. God het die hemeldak gemaak en Hy het die water onder die dak geskei van die water bo die dak.

8

God het die ronde dak “hemel” genoem. Dit het aand geword en daarna het dit oggend geword. Dit was die tweede dag.

9

God het gesê: “Die water onder die hemel moet bymekaarkom op een plek, sodat daar ook grond kan wees.” Dit het toe gebeur.

10

God het die grond “aarde” genoem en Hy het die water “see” genoem. God het gesien dit is goed.

11

God het gesê: “Daar moet plante op die aarde groei – groen plante wat saad dra, en bome wat vrugte dra en wat saad in die vrugte dra.” Dit het toe gebeur.

12

Daar het plante op die aarde gegroei – groen plante wat hulle eie saad dra, en bome wat hulle eie saad in die vrugte dra. God het gesien dit is goed.

13

Dit het aand geword en daarna het dit oggend geword. Dit was die derde dag.

14

God het gesê: “Daar moet ligte in die hemeldak wees. Die ligte moet dag en nag van mekaar skei. Die ligte moet tekens wees wat wys watter tyd dit is en wanneer die dae en die jare begin en wanneer hulle eindig.

Teken: Iets wat mense kan sien en wat hulle laat dink aan iets anders.
15

Die ligte in die hemeldak moet skyn op die aarde.” Dit het toe gebeur.

16

God het twee groot ligte gemaak, en ook die sterre. Die groot lig moes in die dag skyn, en die kleiner lig moes in die nag skyn.

17

God het hierdie ligte in die hemeldak gesit om lig te gee op die aarde

18

en om in die dag te skyn of in die nag te skyn. Hulle moes lig en donker van mekaar skei. God het gesien dit is goed.

19

Dit het aand geword en daarna het dit oggend geword. Dit was die vierde dag.

20

God het gesê: “Daar moet baie diere in die water wees en daar moet voëls onder die hemeldak vlieg.”

21

God het die groot seediere gemaak, en alles wat in die see lewe. Hy het ook al die verskillende soorte voëls gemaak. God het gesien dit is goed.

22

God het die diere in die see en die voëls geseën. Hy het vir hulle gesê: “Julle moet meer word, en die see moet vol diere wees. Daar moet ook baie voëls op die aarde wees.”

Seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulle.
23

Dit het aand geword en daarna het dit oggend geword. Dit was die vyfde dag.

24

God het gesê: “Daar moet baie soorte diere op die aarde wees – mak diere, diere wat kruip en wilde diere.” Dit het toe gebeur.

25

God het die diere op die aarde gemaak, wilde diere, mak diere en diere wat kruip. God het gesien dit is goed.

26

God het gesê: “Kom Ons maak ’n mens wat in ons plek kan regeer. Die mens moet hoof wees oor die visse in die see en oor die voëls in die lug. Hy moet ook hoof wees oor die mak diere en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip.”

Ons: Wanneer die Here van Homself praat en Hy sê “Ons”, dan sê Hy dat Hy die Groot Koning is wat in die hemel woon saam met sy engele.
27

God het toe die mens gemaak om in sy plek te regeer. Hy het die mens gemaak om in sy plek hoof te wees. Hy het die mense so gemaak dat daar mans en vroue is.

28

God het hulle geseën en vir hulle gesê: “Julle moet baie kinders kry en die aarde vol mense maak. Julle moet hoof wees oor die aarde en julle moet regeer oor die visse in die see, oor die voëls in die lug en oor al die diere wat op die aarde beweeg.”

Seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulle.
29

God het gesê: “Ek gee nou vir julle al die plante wat saad dra op die hele aarde, en al die bome wat vrugte en saad dra. Dit is die kos wat julle mag eet.

30

Die gras en die groen plante is kos vir al die wilde diere, vir die voëls en al die ander diere wat op die aarde lewe.” Dit het gebeur.

31

God het toe gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en daarna het dit oggend geword. Dit was die sesde dag.