Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die leier van die koor: Dieselfde musiek soos vir die lied oor die parskuip. Van die Korag-groep. ’n Psalm.

Parskuip: ’n Gat in ’n groot plat klip. Die mense het druiwe of olywe daarin getrap of gestamp om die sap of die olie uit te haal.
2

Here, U wat oor alles regeer,
ek is lief vir u tempel.

Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het.
3

Ek wil graag daar wees,
ek verlang na die tempel van die Here,
ek wil juig oor die God wat lewe.

4

Here, U wat oor alles regeer,
die mossies het ook neste,
en die swaeltjies het plek vir hulle kleintjies
daar by u altare, my Koning en my God.

Altaar: ’n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop ge-offer.
5

Dit gaan goed met mense wat in u tempel woon,
hulle hou nie op om U te prys nie.
Sela

Sela: ’n Woord in die Hebreeuse taal. Dit is baie by Psalms. Ons is nie seker wat dit beteken nie. Party mense dink dit beteken “Jy moet hier eers ’n bietjie stop voordat jy verder lees”.
6

Dit gaan goed met mense wat weet
dat U hulle sal beskerm
en wat graag na u tempel wil kom.

7

Wanneer hulle deur ’n droë vallei moet gaan,
dan gaan daar fonteine vir hulle oop
en dan laat die eerste reën dit goed gaan.

8

Hulle kry elke maal nuwe krag
totdat hulle by God in Sion kom.

Sion: ’n Ander naam vir Jerusalem.
9

Here, U wat oor alles regeer,
U moet luister wanneer ek bid.
God van Jakob, U moet luister.
Sela

God van Jakob: God van Israel.
10

O God, U moet goed wees vir die koning
wat ons moet beskerm.
U moet sorg vir u gesalfde.

Gesalfde: Iemand vir wie die Here gekies en gesalf het om ’n koning te word.
11

Waarlik, een dag in u tempel is beter
as 1 000 dae op ’n ander plek.
Dit is vir my beter om hier te staan
by die deur van die tempel van my God.
Ek wil nie woon in die huise
van die mense wat verkeerd doen nie.

12

God die Here gee vir ons lewe en beskerm ons,
die Here is genadig en Hy gee vir ons eer.
Hy gee goeie dinge vir mense wat eerlik lewe.

Genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewe. Eer gee: Wanneer die Here vir iemand eer gee, dan respekteer ander mense daardie persoon.
13

Here, U wat oor alles regeer,
dit gaan goed met ’n mens wat glo
dat U hom sal help.