Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Here, ek weet U sal my beskerm,
U moenie dat ek verloor nie.

2

U sal reg doen aan my,
U sal my red en my vrymaak.
U moet doen wat ek vra,
U moet my red.

3

U moet vir my wees
soos ’n woonplek tussen die rotse
waarnatoe ek altyd kan kom
wanneer U besluit U wil my red,
want net U is my Rots,
my veilige plek in die berge.

Rots: ’n Ander Naam vir die Here.
4

My God, U moet my wegneem
van die mense wat verkeerd doen,
hierdie mense wat sleg en wreed is.

5

Ja, my Here, ek weet U sal my help.
Here, ek glo in U vandat ek jonk was.

6

Vandat ek gebore is,
was ek seker dat U my sal help.
U was by my vandat ek uitgekom het
uit my ma se liggaam.
Ek wil aanhou om U te prys.

7

Daar is baie mense wat na my kyk,
hulle sien dat dit U is wat my beskerm.

8

Ek kan nie ophou om U te prys nie,
ek praat die hele dag oor U, die Koning.

9

Ek is nou oud, U moenie vir my weggooi nie.
Ek is swak, U moenie vir my los nie.

10

Want my vyande praat oor my,
die mense wat wil hê dat ek moet sterf,
maak planne teen my.

11

Hulle sê: “God het hom gelos,
julle moet hom jaag en hom gryp,
want daar is niemand wat hom sal red nie.”

12

O God, U moenie ver van my wees nie,
my God, U moet gou maak en my help.

13

U moet hierdie mense wat my beskuldig,
laat verloor en laat sterf.
Ander mense moet hulle spot en verneder,
hierdie mense wat wil hê
dat dit sleg moet gaan met my.

Verneder: Vir mense wys iemand is nie belangrik nie en hulle moet hom nie respekteer nie.
14

En ek?
Ek sal altyd seker wees dat U my sal help,
ek sal U meer en meer prys.

15

Ek sal die hele dag vertel
dat U reg gedoen het aan my
en my gered het,
ek weet nie hoeveel maal nie.

16

My Here, ek sal kom vertel
van die groot dinge wat U gedoen het.
Here, ek sal sê dit is net U
wat reg gedoen het aan my.

17

O God, vandat ek jonk was,
het U vir my geleer
dat U wonderwerke doen,
en ek praat nou nog daaroor.

Wonderwerke: Dinge wat die Here doen wat wys dat Hy regeer en doen wat Hy wil doen. Dit is dinge wat mense gewoonlik nie kan doen nie. Mense kan net wonderwerke doen as die Here hulle dit laat doen.
18

Ja, ek is nou oud en my hare is grys,
U moenie nou vir my los nie.
Ek wil vir die nageslag vertel,
vir almal wat later gebore sal word,
dat U sterk is en dat U groot dinge gedoen het.

Nageslag: Mense wat dieselfde voorvader het.
19

O God, U doen reg aan almal
op die aarde en in die hemel.
O God, daar is niemand soos U nie,
U wat groot dinge gedoen het.

20

Dit is U wat my baie swaar laat kry het,
dit het gevoel of ek klaar in die graf is,
maar U sal my weer laat lewe,
U sal my weer boontoe laat kom
uit die diep plekke onder die aarde.

21

U moet my weer belangrik laat word,
U moet dit weer goed laat gaan met my.

22

My God, dan sal ek U ook prys
omdat U altyd dieselfde bly.
Ek sal op die harp speel,
ek sal op die lier speel en vir U sing,
vir U, die Heilige God van Israel.

Harp: ’n Musiek-instrument met tien of meer snare. Lier: ’n Musiek-instrument met drie of meer snare. Heilige God van Israel: ’n Naam vir die Here. Ons lees dit baie in die boek Jesaja.
23

Ek sal vrolik skree wanneer ek vir U sing,
ek wat vry is nadat U my vrygemaak het.

24

Dan sal ek ook die hele dag aanhou sê
dat U reg gedoen het aan my.
Ja, die mense wat dit sleg wil laat gaan met my,
het verloor, U het hulle verneder.