Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier: met snarespel. 'n Psalm. 'n Lied.

2

Mag God ons genadig wees en ons seën, mag Hy tot ons redding verskyn, Sela

3

sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies.

4

Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof!

5

Mag die nasies bly wees en jubel omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Sela

6

Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof!

7

Die land het sy oes gelewer. God, ons God, het ons geseën.

8

God het ons geseën. Die mense op die hele aarde moet Hom eer.