Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here,

2

want Hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters.

3

Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan?

4

Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.

5

So iemand sal van die Here seën ontvang, en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied.

6

Die mense wat na sy wil vra en Hom dien, is die geslag van Jakob. Sela

7

Verbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!

8

Wie is hierdie magtige Koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd.

9

Verbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!

10

Wie is Hy, hierdie magtige Koning? Die Here, die Almagtige, Hy is die magtige Koning. Sela