Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. Van Dawid. Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwase mense vernietig alles; wat hulle doen, is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie.

2

Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar één verstandige is, één wat na die wil van God vra.

3

Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie één nie.

4

Julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet asof julle brood eet en wat weier om die Here te dien – weet julle dan nie

5

dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie? Omdat God aan die kant van die regverdiges is,

6

sal daar niks kom van julle planne teen die hulpelose nie: die Here bly sy toevlug.

7

Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom! Wanneer die Here die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees.