Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Van Dawid. Here, ek wil vir U dankie sê
met my hele hart,
ek wil vir U sing
sodat al die gode dit kan hoor.

Gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoem.
2

Ek wil buig na u gewyde tempel
en ek wil u Naam prys
omdat U doen wat U belowe het
en omdat U dieselfde bly.

Gewyde tempel: Die gebou in Jerusalem waar die Israeliete die Here moes dien. Dit was gewyd omdat dit aan die Here behoort het.
3

Die dag toe ek geroep het
en gevra het dat U my moet help,
toe het U my geantwoord,
U het my sterk gemaak.

4

Al die konings van die aarde
sal vir U dankie sê,
want hulle het gehoor wat U gesê het.

5

Hulle sal sing oor die dinge
wat die Here gedoen het,
want die Here is ’n groot Koning.

6

Die Here is hoog in die hemel
maar Hy sien wie die nederige mense is
en Hy weet ook baie goed
wie die hoogmoedige mense is.

Nederig: Nie hoogmoedig nie. Nederige mense is mense wat hulle nie verbeel dat hulle belangrik is nie.
7

Wanneer dit sleg gaan met my,
dan laat U my aanhou lewe.
U steek u hand uit en U keer my vyande
wat kwaad is vir my,
U red my met u eie hand.

8

Die Here doen alles vir my.
Here, U doen altyd wat U belowe het.
U het die mense met u eie hande gemaak,
U moenie vir hulle alleen los nie.