Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Julle moet vir die Here dankie sê,
want Hy is goed,
ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.

2

Die volk Israel moet sê:
“Ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.”

3

Die Aäron-familie moet sê:
“Ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.”

4

Die mense wat die Here dien, moet sê:
“Ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.”

5

Toe dit sleg gegaan het met my,
het ek geroep
en gevra dat die Here my moet help.
Die Here het my geantwoord
en Hy het my vrygemaak.

6

Wanneer die Here by my is,
dan is ek nie bang nie.
Dan kan ander mense niks aan my doen nie.

7

Wanneer die Here by my is en Hy help my,
dan sal ek die mense oorwin wat my haat.

8

Dit is beter om te vra
dat die Here jou moet beskerm,
beter as om te dink dat mense jou sal help.

9

Dit is beter om te vra
dat die Here jou moet beskerm,
beter as om te dink
dat belangrike mense jou sal help.

10

Wanneer baie volke my aanval
van al die kante,
dan sal ek hulle terugjaag, want die Here help my.

11

Wanneer hulle my aanval van al die kante,
ja, wanneer hulle my van al die kante aanval,
dan sal ek hulle terugjaag, want die Here help my.

12

Wanneer hulle my van al die kante aanval soos bye
en hulle word moeg soos doringtakke wat verbrand,
dan sal ek hulle terugjaag, want die Here help my.

13

Ek het amper geval,
maar die Here het my gehelp.

14

Die Here gee vir my krag,
Hy maak my sterk,
Hy laat my wen teen my vyande.

15

Luister hoe sing die mense wat reg lewe
in hulle huise, hulle sing want hulle het gewen.
Die Here het sy hand opgetel en Hy het hulle gehelp,
Hy het hulle laat wen.

16

Die Here het sy hand hoog opgetel,
Hy het hulle ver laat wen.

17

Ek sal nie sterf nie, ek sal lewe
en ek sal vertel wat die Here gedoen het.

18

Die Here het my swaar gestraf
maar Hy het my nie laat sterf nie.

19

Julle moet vir my die poorte oopmaak
waar die Here die Regter is,
ek wil deur die poorte gaan en vir die Here dankie sê.

Poort: ’n Hek of deur in die muur om ’n stad of ’n huis. Die poort van ’n stad was gewoonlik in ’n gebou. Daar was kamers in die gebou vir die wagte wat daar moes wagstaan. Die wagte kon met trappe opklim tot op die dak van die gebou om ver te kan sien. Die poort-deur was groot en swaar. Hulle het dit gemaak van hout of brons of yster, en hulle het die poort-deur gesluit met sluitbalke. By die poort was gewoonlik ’n oop stuk grond waar mense kon saamkom en waar die leiers van die stad bymekaargekom het om te oordeel. Regter: Iemand wat in die hof moet besluit wie het reg gedoen en wie het verkeerd gedoen, en wat die mense moet straf wat verkeerd gedoen het.
20

Hier is die poort van die Here,
mense wat reg gedoen het, kan daardeur gaan.

21

Ek wil vir U dankie sê,
want U het my geantwoord, U het my gered.

22

Die klip wat die bouers nie wou gebruik nie,
daardie klip het die belangrikste klip
in die gebou geword.

23

Die Here het dit laat gebeur,
dit was vir ons ’n wonderwerk.

Wonderwerke: Dinge wat die Here doen wat wys dat Hy regeer en doen wat Hy wil doen. Dit is dinge wat mense gewoonlik nie kan doen nie. Mense kan net wonderwerke doen as die Here hulle dit laat doen.
24

Hierdie is die dag wat die Here gemaak het,
ons moet juig en bly wees daaroor.

25

Here, ons vra vir U, red ons asseblief,
ons vra vir U, laat dit asseblief goed gaan met ons!

26

Ons groet elke persoon wat kom
omdat die Here hom gestuur het,
ons is in die tempel en ons groet julle.

Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het.
27

Die Here is God,
Hy het vir ons die lig laat skyn.
Julle moet die fees begin,
julle moet takke neem
en julle moet dit bring na die horings van die altaar.

Horings van die altaar: Die punte op die vier hoeke van die altaar.
28

U is my God, ek wil vir U dankie sê,
my God, ek wil vir U prys.

29

Julle moet vir die Here dankie sê,
want Hy is goed,
ja, Hy doen altyd wat Hy belowe het.