Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Die dinge wat Jeremia gesê en gedoen het. Jeremia was ’n seun van Gilkija, een van die priesters in die stad Anatot, in die land Benjamin.

Priester: Iemand wat by die tempel en die altaar gewerk het. Hy moes werk met die offers wat mense gebring het.
2

Die Here het met Jeremia gepraat in die tyd toe Josia seun van Amon koning was in Juda. Dit was in die dertiende jaar nadat Josia koning geword het.

Juda: Die mense in die suide van die land.
3

Die Here het ook met Jeremia gepraat in die tyd toe Josia se seun Jojakim koning was in Juda, en die Here het met Jeremia gepraat tot die einde van die elfde jaar nadat Josia se seun Sedekia koning geword het in Juda. In die vyfde maand van daardie jaar het vyande die mense van Jerusalem oorwin en weggevat na ’n ander land.

4

Die Here het vir my gesê:

5

“Ek het jou gekies voordat Ek jou gemaak het. Ek het jou gewy aan My voordat jy gebore is, Ek het jou aangestel om ’n profeet vir die volke te wees.”

Wy: Wanneer God mense of dinge aan Hom wy, dan sê Hy dat die mense of die dinge aan Hom behoort. Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê.
6

Maar ek het gesê: “Ag, Here, my Here, ek kan nog nie goed praat nie, want ek is ’n kind.”

7

Toe sê die Here vir my: “Jy moenie sê jy is ’n kind nie,
want Ek stuur jou na mense toe,
en jy moet na hulle almal toe gaan
en jy moet alles sê wat Ek vir jou sê.

8

Jy moenie bang wees vir die mense nie,
want Ek sal by jou wees om jou te red.”
Dit is wat die Here gesê het.

9

Toe het Hy sy hand uitgesteek en aan my mond geraak en vir my gesê: “Kyk, Ek sê vir jou wat jy moet sê.

10

Jy moet dit weet, Ek kies jou vandag en Ek sê vir jou wat om te doen met volke en lande: Jy moet uitruk en afbreek, jy moet doodmaak en verwoes, jy moet bou en plant.”

Verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nie.
11

Die Here het vir my gevra: “Jeremia, wat sien jy?” en ek het gesê: “Ek sien ’n tak van ’n wakkerboom.”

Wakkerboom: Amandelboom.
12

Toe sê die Here vir my: “Jy het reg gesien, want Ek bly wakker om te doen wat Ek gesê het.”

13

Die Here het ’n tweede maal met my gepraat en gevra: “Wat sien jy?” en ek het gesê: “Ek sien in die noorde ’n pot wat kook, dit kook oor hiernatoe.”

14

Toe sê die Here vir my: “Ek sal uit die noorde iets laat gebeur. Dit sal almal laat swaarkry wat in hierdie land woon.

15

Ja, Ek roep nou al die konings van die lande in die noorde. Hulle sal kom, en elkeen sal sy troon neersit voor die poorte van Jerusalem, Jerusalem met sy sterk mure. Hulle sal begin om die mense van Jerusalem te oordeel en te straf, en ook die mense van die stede van Juda.

Troon: ’n Koning se stoel. Poort: ’n Hek of deur in die muur om ’n stad of ’n huis. Die poort van ’n stad was gewoonlik in ’n gebou. Daar was kamers in die gebou vir die wagte wat daar moes wagstaan. Die wagte kon met trappe opklim tot op die dak van die gebou om ver te kan sien. Die poort-deur was groot en swaar. Hulle het dit gemaak van hout of brons of yster, en hulle het die poort-deur gesluit met sluitbalke. By die poort was gewoonlik ’n oop stuk grond waar mense kon saamkom en waar die leiers van die stad bymekaargekom het om te oordeel. Oordeel: Besluit wie het reg gedoen en wie het verkeerd gedoen, en die mense straf wat verkeerd gedoen het. Juda: Die mense in die suide van die land.
16

So sal Ek die mense in die land oordeel en straf oor al die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. Hulle het opgehou om My te dien. Hulle het wierook-offers gebring vir ander gode en hulle het beelde aanbid wat hulle self gemaak het.”

Wierook-offer: Wierook wat die priesters op die altaar moes brand. Gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoem. Beeld: Mense het dit gemaak, dit het gelyk soos ’n mens, of soos ’n dier, of soos die mense gedink het ’n god lyk. Die beeld het hulle laat dink aan die god, en die mense het voor die beeld gebuig en by hom offers gebring vir die god.
17

“Jeremia, jy moet nou begin, jy moet gereedmaak en vir die mense alles sê wat Ek vir jou sê. Jy moenie vir hulle skrik nie, want dan sal Ek jou baie meer laat skrik vir hulle.

18

Wat Ek sal doen, is dit: Ek maak jou vandag sterk, so sterk soos ’n stad wat sterk mure het, soos ’n ysterpilaar en ’n muur van brons. Jy sal sterk wees teen die hele land, teen die konings, teen die amptenare en priesters van Juda, en teen al die belangrike mense in die land.

Brons: Koper en tin wat gemeng is. Brons is harder as koper. Amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeer. Priester: Iemand wat by die tempel en die altaar gewerk het. Hy moes werk met die offers wat mense gebring het. Juda: Die mense in die suide van die land.
19

Hulle sal met jou baklei, maar hulle sal jou nie wen nie, want Ek is by jou om jou te red.” Dit is wat die Here gesê het.