Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Kinders, julle behoort aan die Here. Daarom moet julle gehoorsaam wees aan julle ouers. Dit is die regte ding om te doen.

2

In die Ou Testament is geskryf: Jy moet jou ouers respekteer.
Dit is die eerste wet waarin die Here ook iets vir ons belowe.

Jy ... respekteer: Kyk Eks 20:12 en Deut 5:16.
3

Die Here belowe: As jy jou ouers respekteer,
dan sal dit goed gaan met jou
en jy sal lank lewe op die aarde.

As ... aarde: Kyk Eks 20:12 en Deut 5:16.
4

Pa’s, julle moenie julle kinders kwaad maak nie. Julle moet hulle reg grootmaak, julle moet vir hulle leer wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie, soos die Here wil hê.

5

Slawe, julle moet gehoorsaam wees aan julle eienaars hier op die aarde. Julle moet waarlik altyd gehoorsaam wees aan hulle, soos julle gehoorsaam is aan Christus.

Slaaf: ’n Slaaf is ’n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werk.
6

Julle moenie net werk wanneer julle eienaars vir julle kyk nie, julle moenie werk sodat mense van julle kan hou nie. Nee, julle moet werk soos slawe van Christus omdat dit vir julle lekker is om te doen wat God wil hê.

7

Julle moet julle werk graag doen. Dit moet vir julle wees soos wanneer julle vir die Here self werk, nie soos wanneer julle vir mense werk nie.

8

Julle moet weet dat die Here goeie dinge sal teruggee vir almal wat goeie dinge doen, dit maak nie saak of hulle slawe of eienaars is nie.

9

En eienaars, julle moet goed wees vir julle slawe. Julle moenie aanhou sê julle sal hulle straf nie. Julle moet weet dat julle en die slawe dieselfde Eienaar in die hemel het, en Hy dink nie een mens is belangriker as ’n ander mens nie.

10

Ek wil vir julle nog één ding sê: Julle behoort aan die Here. Hy is baie sterk, Hy sal vir julle sy krag gee, en julle moet sterk wees.

11

Julle moet alles gebruik wat God vir julle gee om aan te hou oorlog maak teen die duiwel. Hy maak baie skelm planne teen julle.

Die duiwel: ’n Ander naam vir die Satan. Hy laat mense verkeerd doen en hy beskuldig hulle en kla oor hulle by die Here.
12

Ons veg nie teen mense nie, ons veg teen bose geeste en hulle leiers. Die mense van die wêreld luister na geeste, maar ons veg teen slegte geeste in die lug.

Bose geeste: Slegte geeste. Mense het gedink bose geeste woon in plekke waar daar nie mense woon nie en dit is bose geeste wat mense laat swaarkry of hulle mal maak.
13

Daarom moet julle soos soldate al die klere en wapens gebruik wat God vir julle gee. As julle dit doen, dan sal julle kan veg wanneer die slegte dag kom en die oorlog begin, en wanneer die oorlog verby is, dan sal julle nog staan.

14

Julle moet vas staan. Julle moet die waarheid praat. Dit is soos die belt om ’n soldaat se heupe. Julle moet altyd doen wat reg is. Dit is soos die harnas van ’n soldaat.

Harnas: ’n Hemp wat die soldaat oor sy ander klere aangetrek het. Voor aan die hemp was plate van yster of brons. Dit het die soldaat beskerm teen spiese, pyle en swaarde.
15

Julle moet die goeie boodskap ken en glo, die boodskap dat God vir ons vrede gee. Dit is soos ’n soldaat se skoene.

16

Julle moet aanhou om in Christus te glo. Dit is soos wanneer ’n soldaat ’n skild neem om hom te beskerm, dit keer die brandpyle waarmee die duiwel julle wil skiet.

Skild: ’n Plat stuk metaal of hout of vel wat ’n soldaat voor hom gehou het om te keer sodat vyande se spiese en pyle hom nie seermaak nie. Brandpyle: Wanneer mense in ’n oorlog die vyande se huise aan die brand wou steek, dan het hulle lappe of droë gras aan die pyle vasgebind, dit aan die brand gesteek en na die vyande toe geskiet.
17

God het julle gered en julle moet dit aanvaar. Dit is soos die helm op ’n soldaat se kop. God praat met julle. Ja, die Heilige Gees sê vir julle wat God sê. Dit is soos die swaard waarmee ’n soldaat veg.

Helm: ’n Hoed van yster of brons wat ’n soldaat se kop beskerm het.
18

Julle moet altyd luister na die Heilige Gees en dan moet julle bid, julle moet vir God vra wat julle nodig het. Ja, julle moet altyd gereed wees en aanhou bid vir al God se mense.

19

Julle moet ook vir my bid. Bid dat God die regte woorde vir my sal gee wanneer ek praat. Dan sal ek die goeie boodskap preek, ek sal nie bang wees om dit te doen nie. Niemand het voorheen hierdie boodskap geken nie, maar God het nou vir ons gesê wat dit is.

20

Ek is in die tronk omdat God my gekies het om die goeie boodskap te bring. Julle moet bid dat ek nie bang sal wees nie, maar dat ek die boodskap sal bring soos ek dit moet doen.

21

Tigikus is my liewe vriend en hy werk hard vir die Here. Hy sal ook vir julle alles van my vertel sodat julle kan weet hoe dit met my gaan.

22

Ek stuur hom na julle toe sodat hy vir julle kan vertel hoe dit met my gaan en sodat hy vir julle kan help om nie moedeloos te word nie.

23

God die Vader en die Here Jesus Christus sal vir julle almal vrede gee. Hulle sal vir julle help om lief te wees vir mekaar en om te glo.

24

Ek bid dat God genadig sal wees vir almal wat altyd baie lief is vir ons Here Jesus Christus en wat nooit ophou om lief te wees vir Hom nie.

Genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewe.