Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Die koning het in sy paleis gewoon. Die Here het hom laat rus. Nie een van sy vyande het nog oorlog gemaak teen hom nie.

2

Die koning sê toe vir die profeet Natan: “Kyk, ék woon in ’n paleis van sederhout, maar die kis van God staan in ’n tent.”

Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê. Kis van God: Die kis waarin die tien gebooie was. Dit was ’n houtkis wat oorgetrek is met goud en wat gestaan het in die hoog-gewyde kamer van die tempel. Ander name vir die kis was “verbondskis” en “kis van die Here”.
3

Natan het vir die koning gesê: “Jy mag alles doen wat jy wil doen, want die Here is by jou.”

4

Maar daardie nag het Natan gehoor die Here sê vir hom:

5

“Jy moet vir my dienaar Dawid gaan sê dat Ek sê: ‘Is dit jý wat vir My ’n tempel wil bou om in te woon?

Dienaar: ’n Dienaar van die Here behoort aan die Here, en die Here het hom gekies om iets baie spesiaal te doen. Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het.
6

Ek vra dit, want Ek het nie in ’n tempel gewoon nie vandat Ek die Israeliete uit Egipte gebring het tot nou toe. Ek het saam met hulle rondgegaan in ’n tent of ’n tempel-tent.

Tempel-tent: ’n Tempel wat hulle van materiaal gemaak het en wat hulle van die een plek na ’n ander plek kon dra.
7

Ek het oral saam met die Israeliete gegaan, maar Ek het nooit gekla by een van die leiers wat Ek gekies en aangestel het om vir my volk Israel ’n herder te wees nie. Ek het nooit gevra dat julle vir My ’n tempel moet bou van sederhout nie.’

Herder: ’n Persoon wat oor die volk moes regeer en wat vir die volk moes sorg.
8

Daarom moet jy vir my dienaar Dawid sê dat Ek, die Here wat oor alles regeer, sê: ‘Dit is Ék wat jóú weggeneem het uit die weiveld by die skape en bokke. Ék het jou daar weggeneem om koning te word oor my volk Israel,

9

en Ék was by jou oral waar jy gegaan het. Ék het al jou vyande laat sterf en Ék het jou so belangrik laat word soos die belangrike konings op die aarde.

10

Ék het vir my volk Israel ’n plek gegee om te woon, en hulle woon in hulle eie land. Niemand pla hulle nie, en slegte mense laat hulle nie meer swaarkry nie soos voorheen

11

in die tyd toe Ek leiers gekies en aangestel het oor my volk Israel. Ek het jou laat rus, vyande maak nie meer oorlog teen jou nie. “ ‘Nou sê Ek vir jou: Ek sal vir jóú ’n koningshuis gee.

Koningshuis: Die konings wat die nageslag van ’n koning is.
12

Wanneer jou tyd verby is en jy sterf, dan sal Ek een van jou eie seuns koning laat word, en hy sal lank koning wees.

13

Hý sal vir My ’n tempel bou, en Ek sal hom baie lank laat regeer.

14

Ek sal vir hom wees soos ’n pa, en hy sal vir My wees soos ’n seun. Wanneer hy verkeerde dinge doen, dan sal Ek hom straf soos ’n mens ’n kind straf.

15

Ek sal aanhou om vir hom te doen wat Ek belowe het. Ek het dit nie gedoen vir Saul wat vóór jou koning was nie.

16

Jou koningshuis sal baie lank aanhou regeer, iemand van jou nageslag sal altyd koning wees.’ ”

Nageslag: Mense wat dieselfde voorvader het.
17

Natan het vir Dawid alles gesê wat die Here vir hom gesê en gewys het. (Ook 1 Kron 17:16-27)

18

Koning Dawid het ingegaan in die tent en hy het voor die verbondskis gaan lê. Hy het gesê: “Here God, ek en my familie is nie belangrik nie. Hoekom het U so baie vir my gedoen?

Verbondskis: Die kis van die Here. Die tien gebooie was in die kis.
19

En, Here, my Here, U het nog meer gedoen. U het ook nog gepraat oor u dienaar se koningshuis wat nog baie lank sal regeer. Dit, Here, my Here, is wat U gesê het moet gebeur met my, ’n mens.

Dienaar: ’n Dienaar van die Here behoort aan die Here, en die Here het hom gekies om iets baie spesiaal te doen. Koningshuis: Die konings wat die nageslag van ’n koning is.
20

Wat kan ek, Dawid, nog vir U sê? Here, my Here, U ken u dienaar.

21

U het dit besluit en U het hierdie groot ding gedoen om dit vir u dienaar te sê.

22

Daarom, Here, my Here, U is groot, niemand is soos U nie. U alleen is God, ons weet nie van ’n ander God nie.

23

En wie is soos u volk, soos Israel? U het net vir húlle gekies uit al die volke op die aarde en U het hulle vrygemaak om u volk te wees. U het vir Uself ’n groot Naam gemaak, want U het groot en wonderlike dinge gedoen vir u land toe U vir Uself hierdie volk uit Egipte vrygemaak het van ander volke en gode.

Gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoem.
24

U het u volk Israel ’n volk gemaak wat baie lank daar sal wees, want U, Here, het hulle God geword.

25

En nou, Here, U het dinge belowe oor my, u dienaar, en oor my koningshuis. U moet nou daardie dinge waar laat word, dit moet nog lank so wees. U moet doen wat U gesê het.

26

U moet altyd belangrik wees, en die mense moet sê: ‘Die Here wat oor alles regeer, die God van Israel, is God oor Israel.’ En die koningshuis van u dienaar Dawid moet altyd regeer en hulle moet vir U dien.

27

Want U, Here wat oor alles regeer, God van Israel, dit is U wat dit vir u dienaar gesê het. U het gesê U sal vir my ’n koningshuis bou. Dit is hoekom u dienaar hierdie gebed tot U kon bid.

28

En nou, Here, my Here, U alleen is God, en U sal doen wat U gesê het. U het hierdie goeie ding gesê oor u dienaar.

29

Begin nou asseblief en laat dit goed gaan met u dienaar se koningshuis, U moet altyd by die koningshuis wees. Want U, Here, my Here, het gepraat. U het gesê dit sal goed gaan, en daarom sál dit altyd goed gaan met die koningshuis van u dienaar.”