Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vriende, dit is nie nodig dat ons vir julle moet skryf en sê presies wanneer en hoe die Here sal kom nie.

2

Julle weet baie goed dat die dag van die Here sal kom soos ’n dief in die nag kom.

Dag van die Here: Die dag wanneer die Here sal kom om sy vyande te straf en om die mense te red wat aan Hom behoort.
3

Die mense sal sê: “Daar is nou vrede en ons is veilig,” en dan sal dit skielik baie baie sleg gaan met daardie mense. Dit sal wees soos wanneer ’n vrou ’n baba moet kry, haar pyn kom skielik. Die mense sal glad nie kan wegvlug nie.

4

Maar vriende, julle lewe nie in die donker nie, julle weet hoe julle moet lewe. Julle sal gereed wees wanneer die dag van die Here kom. Dit sal nie soos ’n dief na julle toe kom nie.

5

Julle almal hou van die lig en van die dag. Ons lewe nie soos mense wat hou van die nag en van die donker nie.

6

Daarom moet ons nie slaap soos die mense wat nie in Christus glo nie. Ons moet wees soos mense wat wakker is en nie dronk is nie.

7

Mense wat slaap, slaap in die nag, en mense wat dronk word, word in die nag dronk.

8

Maar ons wat hou van die dag, ons moenie soos dronk mense wees nie. Ons moet die oorlogklere aantrek wat God vir ons gee: Hierdie klere is ’n harnas en ’n helm. Die harnas help ons om aan te hou glo en om lief te wees vir ander mense. Die helm help ons om aan te hou hoop dat God ons sal red wanneer die Here Jesus Christus weer kom.

Oorlogklere: Die klere wat ’n soldaat aantrek wanneer hy moet oorlog maak. Dit was gewoonlik ’n helm, ’n harnas en spesiale skoene. Harnas: ’n Hemp wat die soldaat oor sy ander klere aantrek. Voor aan die hemp was plate van yster of brons. Dit het die soldaat beskerm teen spiese, pyle en swaarde. Helm: ’n Hoed van yster of brons wat ’n soldaat se kop beskerm het.
9

God wil ons nie straf wanneer die Here Jesus Christus weer kom nie. God wil iets anders vir ons gee, Hy wil hê dat die Here Jesus Christus ons moet red.

10

Dit maak nie saak of ons nog lewe en of ons al klaar dood is wanneer Hy weer kom nie. Hy het gesterf om ons te red, daarom sal ons ook saam met Hom lewe.

11

Daarom moet julle mekaar help om nie moedeloos te word nie en om sterk te wees, soos julle al klaar doen.

12

Vriende, ons vra vir julle dat julle die leiers moet respekteer wat hard werk daar by julle. Want hulle lei julle soos die Here wil hê, en hulle leer vir julle van Hom.

13

Julle moet julle leiers respekteer en baie lief wees vir hulle, want hulle doen belangrike werk. Julle moet só lewe dat daar vrede is tussen julle.

14

Vriende, ons vra vir julle baie mooi, julle moet ernstig praat met die mense wat lui is. Julle moet die mense wat maklik moedeloos word, help en bemoedig. Julle moet die mense help wat nie sterk glo nie. Julle moet geduldig wees met almal.

Bemoedig: Wanneer ’n mens iemand sterk maak sodat hy nie moedeloos word nie, dan bemoedig jy hom.
15

As iemand slegte dinge gedoen het aan jou, dan moet jy nie ook slegte dinge doen aan hom nie. Julle moet keer sodat niemand dit doen nie. Julle moet altyd goeie dinge probeer doen vir mekaar en vir al die mense.

16

Julle moet altyd bly wees.

17

Julle moenie ophou bid nie.

18

Julle moet altyd dankbaar wees, dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit is wat God wil hê julle moet doen omdat julle in Christus Jesus glo.

19

Julle moenie keer wanneer die Heilige Gees werk nie.

20

Dit beteken julle moenie ’n profeet stilmaak nie.

Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê.
21

Maar julle moet ook nie alles glo wat mense sê nie. Julle moet toets wat mense sê en kyk of dit regtig is wat God wil hê. Dan sal julle weet wat goed is.

22

Bly weg van alles wat sleg is.

23

Ons bid dat God wat vrede gee, julle aan Hom sal wy sodat julle sal doen wat Hy wil hê. Ons bid ook dat wanneer ons Here Jesus Christus kom, julle heeltemal skoon sal wees, julle gees, julle hart en julle liggaam. Dan sal niemand julle kan beskuldig nie.

Wy: Wanneer God mense of dinge aan Hom wy, dan sê Hy dat die mense of die dinge aan Hom behoort.
24

God sal doen wat Hy belowe het, Hy het julle gekies en Hy sal dit doen.

25

Vriende, julle moet asseblief ook vir ons bid.

26

Groet al die gelowiges met ’n soen wat wys dat julle almal aan Christus behoort.

Gelowiges: Die mense wat in Christus glo.
27

Julle moet vir my belowe en die Here moet die getuie wees dat julle hierdie brief vir al die gelowiges sal lees sodat hulle dit kan hoor.

Getuie: Iemand wat gesien en gehoor het wat gebeur het en wat kan vertel wat gebeur het.
28

Ek bid dat die Here Jesus Christus genadig sal wees vir julle.

Genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewe.