Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Miskien sal ek die tale van mense
en van engele kan praat,
maar as ek nie lief is vir God
en vir ander mense nie,
dan is ek soos ’n klok of soos
’n simbaal wat net raas.

Engel: ’n Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuur. Simbale: Twee ronde plate van brons. Mense het dit teen mekaar geslaan wanneer hulle musiek gemaak het.
2

Miskien sal ek God se boodskap
kan bring,
en al die geheime kan ken,
en alles kan weet.
Miskien sal ek so sterk kan glo
dat ek berge kan wegskuif,
maar as ek nie lief is vir God
en vir ander mense nie,
dan beteken ek niks.

3

Miskien sal ek al my goed
kan weggee,
en miskien sal ek myself kan gee
sodat mense my slaan
en seermaak,
en sal ek daaroor spog,
maar as ek nie lief is vir God
en vir ander mense nie,
dan help dit my niks.

4

Iemand wat lief is vir God
en vir ander mense,
is geduldig en vriendelik,
hy is nie jaloers nie,
hy spog nie, hy is nie
hoogmoedig nie,

5

hy doen nie lelike dinge nie,
hy is nie selfsugtig nie,
hy word nie gou kwaad nie,
hy onthou nie vir altyd
dat mense slegte dinge
aan hom gedoen het nie,

6

hy is nie bly wanneer mense
verkeerde dinge doen
aan ander mense nie,
hy is baie bly wanneer mense
die waarheid praat.

7

Hy word nooit moedeloos nie,
hy hou aan om te glo en te hoop,
hy bly geduldig.

8

Hy hou nie op om lief te wees
vir God en vir ander mense nie.
Daar is genadegawes
wat sal ophou:
Om God se boodskap te bring,
sal ophou.
Om in tale te praat, sal ophou.
Om baie dinge te weet, sal stop.

Genadegawe: Iets wat die Here vir iemand gee. Die persoon moet die Here en ander gelowiges daarmee dien. In tale praat: Wanneer die gemeente bymekaargekom het, dan het party gelowiges begin om in tale te praat. Hierdie tale was nie soos ander tale nie, en die meeste ander mense in die gemeente kon nie verstaan wat hulle sê nie. Paulus noem dit ’n genadegawe om in tale te praat, maar hy sê daar moet iemand wees wat kan tolk en sê wat dit beteken.
9

Want ons weet net ’n bietjie,
en ons bring net ’n bietjie
van God se boodskap.

10

Maar eendag, wanneer alles is
soos God dit wil hê,
dan sal die dinge wat ons nou
ken en het,
nie meer nodig wees nie.

11

Toe ek ’n kind was,
het ek dinge gesê soos ’n kind
dit sê,
ek het gedink soos ’n kind,
en ek het oor die lewe gepraat
soos ’n kind.
Maar toe ek ’n grootmens
geword het,
het ek die dinge van ’n kind gelos.

12

In hierdie lewe sien ons alles
baie dof,
ons sien dinge soos in
’n dowwe spieël.
Maar eendag sal ons alles
helder sien,
soos wanneer ’n mens
voor iemand staan
en jy kan sy gesig goed sien.
Nou weet ek nog nie alles nie.
Maar eendag sal ek alles weet,
soos God nou alles van my weet.

13

Daar is net drie dinge
wat regtig belangrik is,
en dit is:
om aan te hou glo,
om aan te hou hoop,
en om lief te wees vir God
en vir ander mense.
Maar die belangrikste is
om lief te wees vir God
en vir ander mense.