Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom.

2

Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê: “Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen.”

3

Die Here hét groot dinge aan ons gedoen; ons was bly.

4

Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die Suidland in waterstrome verander.

5

Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring.

6

Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.