Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier: met musiek. 'n Psalm van Dawid.

2

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het!

3

Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.

4

As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het,

5

wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?

6

U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon,

7

U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp:

8

skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld,

9

die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis.

10

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!