Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

’n Vrou wat wysheid het, sorg vir haar huisgesin,
maar ’n dwase vrou verwoes haar huisgesin.

Wysheid: Alles wat ’n mens moet weet om reg te kan lewe en om die regte dinge te kan doen en sê. Dwase vrou: ’n Vrou wat dom dinge doen, want sy doen nie wat die Here wil hê nie. Verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nie.
2

’n Mens wat eerlik lewe,
respekteer en dien die Here,
maar ’n mens wat nie eerlik is nie,
wys dat hy dink die Here is nie belangrik nie.

3

Wanneer ’n dwaas praat,
dan wys hy hoe hoogmoedig hy is,
en hy kry straf.
Wanneer wyse mense praat, dan is hulle veilig.

Dwaas: Iemand wat dwaas is, is dom, want hy doen nie wat die Here wil hê nie. Wyse mense: Mense wat weet wat die regte dinge is om te doen en te sê.
4

As iemand nie beeste het nie,
dan sal die koring in die krip nie opraak nie,
maar as hy een sterk bees het,
dan kan hy baie koring op die koringland hê.

Krip: ’n Bak van hout of klip. Diere het hulle kos daarin gekry.
5

’n Getuie wat altyd die waarheid praat, lieg nie,
maar ’n vals getuie hou aan om te lieg.

Getuie: Iemand wat gesien en gehoor het wat gebeur het en wat kan vertel wat gebeur het. Vals getuie: Iemand wat sê dat hy gesien en gehoor het wat gebeur het, maar wat nie die waarheid praat nie.
6

Iemand wat altyd spot, sal nie wysheid kry nie,
ook nie wanneer hy dit soek nie.
’n Verstandige mens leer maklik nuwe dinge.

Verstandige mense: Mense wat die regte ding op die regte tyd doen of sê.
7

Jy moet weggaan van ’n dwase mens,
jy sal niks by hom leer nie.

Dwase mense: Mense wat dom dinge doen, want hulle doen nie wat die Here wil hê nie.
8

’n Slim mens wat wysheid het, weet hoe om te lewe,
dwase bedrieg hulleself omdat hulle dwaas is.

Bedrieg: Iemand iets laat glo wat nie waar is nie.
9

’n Mens wat baie dwaas is, spot
wanneer hy ’n skuld-offer moet bring,
maar eerlike mense wil hê dat God
hulle offers moet aanvaar.

Skuld-offers: Offers wat mense gebring het wanneer hulle wou wys dat hulle skuldig is en hulle vra dat die Here hulle moet vergewe. Offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir ’n ander god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na ’n tempel of ’n altaar gebring. Die priesters het daar dan verder daarmee gewerk. ’n Offer is ’n present vir die Here of vir ’n ander god.
10

’n Mens self weet hoe ongelukkig hy is, net hy weet dit,
en niemand anders kan regtig weet hoe bly hy is nie.

11

Die huisgesinne van mense wat verkeerd doen, sterf gou,
maar dit gaan goed met die huisgesinne van eerlike mense.

12

Iemand kan dink dat hy reg lewe,
maar die manier hoe hy lewe, bring hom by die dood.

13

’n Mens kan lag, ook wanneer hy hartseer is,
maar hy kan ook eers bly wees en dan later huil en treur.

14

Iemand wat verkeerd lewe,
sal die straf kry wat hy moet kry,
maar ’n goeie mens sal meer kry as wat hy moet kry.

15

Mense wat baie min weet, glo enige iets,
’n slim mens dink goed voordat hy iets doen.

16

’n Wyse mens is bang vir die dinge wat kan gebeur,
en hy doen niks wat dit sleg sal laat gaan met hom nie.
’n Dwaas dink nie wat hy doen nie,
hy dink hy sal altyd veilig wees.

17

Iemand wat gou kwaad word, doen dom dinge.
Mense haat iemand wat skelm planne maak.

18

Mense wat baie min weet en wat nie wil leer nie,
word dwase.
Slim mense weet baie, en ander mense sien dit.

19

Slegte mense moet buig voor goeie mense,
mense wat verkeerd doen, moet buig by die poorte
van die mense wat reg lewe.

Poort: ’n Hek of deur in die muur om ’n stad of ’n huis. Die poort van ’n stad was gewoonlik in ’n gebou. Daar was kamers in die gebou vir die wagte wat daar moes wagstaan. Die wagte kon met trappe opklim tot op die dak van die gebou om ver te kan sien. Die poort-deur was groot en swaar. Hulle het dit gemaak van hout of brons of yster, en hulle het die poort-deur gesluit met sluitbalke. By die poort was gewoonlik ’n oop stuk grond waar mense kon saamkom en waar die leiers van die stad bymekaargekom het om te oordeel.
20

Niemand hou van ’n arm mens nie,
ook nie die persoon naby hom nie,
maar ’n ryk mens het baie vriende.

21

’n Sondaar dink die mense wat naby hom is,
is nie belangrik nie,
maar die persoon wat goed is vir mense
wat hulleself nie kan beskerm nie,
is ’n gelukkige mens.

22

Mense wat besluit om slegte dinge te doen,
weet nie wat met hulle sal gebeur nie.
Mense wat besluit om goeie dinge te doen,
doen wat hulle belowe het, hulle verander nie.

23

Wanneer iemand hard werk, dan kry hy baie dinge.
Wanneer iemand net praat en niks doen nie, dan bly hy arm.

24

Wyse mense is ryk, en ander mense respekteer hulle,
maar dwase mense bly dwaas.

Wyse mense: Mense wat weet wat die regte dinge is om te doen en te sê. Dwase mense: Mense wat dom dinge doen, want hulle doen nie wat die Here wil hê nie.
25

Wanneer ’n getuie die waarheid praat,
dan red hy mense se lewens,
maar wanneer ’n getuie aanhou om leuens te vertel,
dan maak hy alles vals.

Getuie: Iemand wat gesien en gehoor het wat gebeur het en wat kan vertel wat gebeur het.
26

Iemand wat die Here respekteer en dien, is veilig,
en die Here beskerm daardie persoon se kinders ook.

27

As jy die Here respekteer en dien, dan sal jy aanhou lewe,
jy sal nie in die vangstrikke van die dood kom nie.

Vangstrik: Iets waarmee ’n mens voëls vang. Partymaal is dit ’n riempie of tou wat ’n voël se poot vang, partymaal is dit ’n klip of ’n plank of ’n net wat op ’n stokkie staan en wat op die voël val as die voël die stokkie laat omval.
28

Mense respekteer ’n koning
wanneer hy oor ’n groot volk regeer,
maar iemand wat oor min mense regeer,
bly nie lank ’n koning nie.

29

Iemand wat nie gou kwaad word nie, is baie verstandig,
maar iemand wat gou kwaad word,
wys vir almal dat hy ’n dwaas is.

Verstandig: ’n Mens is verstandig wanneer hy die regte ding op die regte tyd doen of sê. Dwaas: Iemand wat dwaas is, is dom, want hy doen nie wat die Here wil hê nie.
30

Wanneer ’n persoon kalm dink oor dinge,
dan bly hy gesond,
maar wanneer hy jaloers is, dan maak dit hom siek.

31

Wanneer iemand ’n arm mens verdruk,
dan beledig hy die Here wat die arm mens gemaak het.
As iemand goed is vir ’n arm mens,
dan respekteer en dien hy die Here.

Beledig: Vir iemand iets sê wat wys jy respekteer hom nie.
32

’n Mens wat verkeerd doen,
sterf omdat hy slegte dinge doen,
die mens wat reg lewe,
weet dat die Here hom beskerm,
ook wanneer hy sterf.

33

Wysheid pas by ’n verstandige mens,
maar ’n dwaas weet niks van wysheid nie.

Wysheid: Alles wat ’n mens moet weet om reg te kan lewe en om die regte dinge te kan doen en sê.
34

Almal respekteer ’n volk
wanneer sy mense reg doen,
maar wanneer sy mense sonde doen,
dan moet ’n volk skaam wees.

35

’n Koning hou van ’n verstandige amptenaar,
maar die koning word kwaad
wanneer die amptenaar nie sy werk doen nie.

Amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeer.