Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Van Dawid. Ek wil die Here prys! Hy is my Rots.
Hy leer vir my hande om te veg,
Hy leer vir my vingers om oorlog te maak.

Rots: ’n Ander Naam vir die Here.
2

Hy doen altyd wat Hy belowe het,
Hy is vir my soos ’n veilige plek in die berge,
Hy beskerm my en Hy maak my vry,
Hy is vir my soos ’n skild, ek voel veilig by Hom.
Hy maak my mense gehoorsaam aan my.

Skild: ’n Plat stuk metaal of hout of vel wat ’n soldaat voor hom gehou het om te keer sodat vyande se spiese en pyle hom nie seermaak nie.
3

Here, mense is nie belangrik nie.
Hoekom kyk U na hulle?
Hoekom dink U aan iemand wat net ’n mens is?

4

Mense is soos wind, hulle lewe gaan verby
soos ’n skaduwee wat verdwyn.

5

Here, U moet die hemel buig en U moet afkom,
U moet aan die berge raak,
sodat daar rook uit hulle kom.

6

U moet die weerlig laat blits
en U moet die vyande na al die kante toe jaag,
U moet u pyle skiet
en U moet hulle laat vlug.

7

U moet u hand uitsteek uit die hemel
en U moet my wegruk,
U moet my red van die baie water,
U moet my red van ander volke.

8

Hulle wil net een ding doen,
en dit is om te lieg en te bedrieg.

Bedrieg: Iemand iets laat glo wat nie waar is nie.
9

O God, ek wil vir U ’n nuwe lied sing,
ek wil vir U musiek maak met die harp.

Harp: ’n Musiek-instrument met tien of meer snare.
10

Dit is U wat konings help om oorloë te wen,
dit is U wat vir Dawid weggeruk het
voor ’n wrede vyand.

11

U moet my ook wegruk,
U moet my red van die ander volke.
Hulle wil net een ding doen,
en dit is om te lieg en te bedrieg.

12

Ons bid dat ons seuns sal wees soos plante
wat groei en groot word terwyl hulle nog jonk is.
Ons bid dat ons dogters sal wees
soos die mooi pilare
op die hoeke van die paleis.

13

Ons bid dat ons stoorkamers vol sal wees,
dat daar baie soorte kos sal wees.
Ons bid dat ons skape en ons bokke op ons veld
duisende, tienduisende lammers sal hê,

14

en dat ons beeste baie kalwers sal hê.
Ons bid dat vyande nie in ons stad sal kom
en die mense sal wegvat nie,
ons bid dat ons nie op die oop stukke grond
sal moet staan en huil nie.

Oop stuk grond: In ’n stad was oop stukke grond waar die mense bymekaar kon kom. Aan die binnekant van die poort van ’n stad was gewoonlik ook ’n oop stuk grond. Daar het die leiers van die mense van die stad bymekaargekom om te oordeel.
15

Dit gaan goed met ’n volk
wanneer dit so met hulle gaan.
Dit gaan goed met die volk wie se God die Here is.