Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Ek het gehoor die Here sê vir my:

2

“Mens, jy moet vir Jerusalem sê watter slegte dinge sy gedoen het.

3

Jy moet sê: Die Here, Hy wat Here is, sê vir Jerusalem: Jy kom uit die land van die Kanaäniete. Jy is daar gebore. Jou pa was ’n Amoriet en jou ma was ’n Hetiet.

4

Daardie dag toe jy gebore is, het hulle nie jou naelstring afgesny nie, hulle het jou nie gewas en jou vel met sout gevryf nie, hulle het jou nie toegedraai nie.

5

Niemand was jammer vir jou nie. Niemand het een van hierdie dinge gedoen om jou te help nie. Hulle het jou weggegooi in die veld. Niemand het van jou gehou toe jy gebore is nie.

6

En toe het Ek daar by jou gekom. Ek het gesien dat jy in jou bloed lê en rondrol. Ek het gesien dat jy in jou bloed gelê het en Ek het vir jou gesê: ‘Jy moet lewe!’ Jy het daar in jou bloed gelê, en Ek het vir jou gesê: ‘Jy moet lewe!

7

Jy moet groot word!’ Ek het jou laat groei soos ’n veldplant. Jy het gegroei en grootgeword. Jy het ’n baie mooi meisie geword. Jou borste het styf geword en jou hare het lank geword. Maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie.

8

Toe Ek by jou kom en Ek sien jy is nou ’n jongmeisie wat kan trou, het Ek my bo-kleed oor jou gegooi en Ek het jou toegemaak. Ek het belowe Ek sal aan jou behoort en Ek het ’n verbond gemaak met jou.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is. “Jy het Myne geword.

Bo-kleed: Die bo-kleed was gewoonlik ’n lang stuk materiaal wat ’n persoon om sy lyf bo-oor sy onderkleed gedraai het. Verbond: ’n Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here ’n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hê.
9

Ek het jou gebad, Ek het die bloed van jou afgewas en Ek het jou lyf met olyf-olie gesmeer.

10

Ek het vir jou mooi bont klere aangetrek en skoene van sagte vel. Ek het jou toegemaak met linne en sy.

11

Ek het vir jou mooi juwele aangesit: armbande en kettinkies om jou nek,

12

ringe aan jou neus en jou ore, en ’n mooi kransie op jou kop.

Kransie: Takkies met blare en blomme wat iemand inmekaargevleg het sodat dit ’n ronde ring is.
13

Jy kon goud en silwer aan jou klere vaswerk, jy kon klere dra van linne en sy en mooi bont materiaal. Jy kon brood van die beste koringmeel en heuning en olyf-olie eet. Jy het baie baie mooi geword, so mooi dat jy ’n koningin kon wees.

14

Al die volke het geweet dat jy mooi is. Niemand anders was so mooi soos jy nie. Ek het jou so mooi gemaak.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.

15

“Maar toe dink jy dat jy enige iets kan doen omdat jy mooi is. Almal het jou geken, en jy het ’n slegte vrou geword. Jy het jouself gegee vir enige iemand wat by jou kom, en jy het by hom geslaap.

16

Jy het van jou klere geneem en jy het dit gebruik om vir jou mooi bont offer-plekke te maak waar jy ander gode kon dien. Niemand anders het dit voorheen gedoen nie en niemand anders sal dit weer doen nie.

Offer-plekke: Plekke waar mense offers gebring het vir afgode of vir die Here. Gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoem.
17

Jy het jou juwele geneem, die goud en silwer wat Ek vir jou gegee het, en jy het daarvan vir jou beelde van mans gemaak, jy het ander gode met daardie beelde gedien.

Beeld: Mense het dit gemaak, dit het gelyk soos ’n man, of soos die mense gedink het ’n god lyk. Die beeld het hulle laat dink aan die god, en die mense het voor die beeld gebuig en by hom offers gebring vir die god.
18

Jy het jou mooi bont klere geneem en jy het dit vir die beelde aangetrek. Ek moes die olyf-olie en die wierook kry, maar jy het dit voor die beelde neergesit.

Wierook: Wierook is ’n soort gom van ’n boom. Die priesters het wierook en speserye gemeng en dit gebrand om wierook-offers te wees wat lekker ruik.
19

Ek het vir jou brood van die beste koringmeel, olyf-olie en heuning gegee om te eet, en jy het dit vir die ander gode ge-offer sodat hulle kon ruik hoe lekker dit is. Dit is wat jy gedoen het.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.

Offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir ’n ander god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na ’n tempel of ’n altaar gebring. Die priesters het daar dan verder daarmee gewerk. ’n Offer is ’n present vir die Here of vir ’n ander god.
20

“Jy het seuns en dogters vir My gekry, maar jy het hulle geneem en jy het hulle ge-offer sodat die ander gode offer-etes kon eet. Jy het ander gode gedien, maar jy wou nog meer vir hulle doen.

Offer-ete: Wanneer iemand ’n ete-offer gebring het, dan het die priester net die maagvet van die dier verbrand. Die priester self het die bors en die regter-boud gekry. Die persoon en sy huisgesin en ander persone het dan die vleis wat oor was, daar by die tempel geëet. Dit was ’n offer-ete.
21

Jy het ook my kinders geslag en jy het hulle vir die ander gode verbrand.

22

Jy het al hierdie dinge gedoen wat Ek haat, jy het ontrou geword en jy het nie die tyd onthou toe jy kaal was en nie klere gehad het nie, daardie tyd toe jy in jou bloed gelê en rondrol het.

Ontrou wees: Iemand verraai vir wie jy lief moet wees en lief wees vir iemand anders. Ontrou aan die Here is om Hom te verraai en ander gode te dien, of om nie te doen wat Hy wil hê nie.
23

Jy het al die slegte dinge gedoen, daarom sal dit sleg gaan met jou, baie sleg.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.

24

“Jy het vir jou offer-plekke gebou oral waar daar plek was.

25

Jy het offer-plekke gebou by elke plek waar die paaie bymekaarkom. Jy was mooi, maar jy het jou mooi liggaam gebruik om dinge te doen wat Ek haat. Jy was soos ’n prostituut wat haar bene oopmaak vir elkeen wat verbykom. Jy het nie opgehou om ander gode te dien nie.

Prostituut: ’n Vrou wat seks het met mans, en die mans betaal haar daarvoor.
26

Jy het ander gode gedien saam met die Egiptenaars, hulle wat altyd lus was om by jou te slaap. Jy het baie gehou van hulle, jy het aangehou om ontrou te wees en My seer te maak.

27

En toe het Ek besluit om jou te straf. Ek het nie meer vir jou alles gegee wat jy moes kry nie. Ek het gesê jou vyande, die Filistyne, kan doen met jou wat hulle wil. En hulle was ook skaam oor jou slegte lewe.

28

Jy het ander gode gedien saam met die Assiriërs, jy wou nie ophou nie. Jy het ander gode gedien saam met hulle en jy wou dit meer en meer doen.

29

Jy het aangehou om ander gode te dien saam met die mense in die land van die handelaars, die Galdeërs, en jy wou dit meer en meer doen.

Handelaars: Mense wat goed koop en verkoop.
30

Jy is mal in jou kop.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is. “Jy het al hierdie dinge gedoen soos ’n prostituut wat haar werk goed kan doen.

31

Jy het offer-plekke gebou op elke plek waar die paaie bymekaarkom en oral waar daar plek was, maar jy het toe nie soos ’n prostituut gemaak nie. Jy het nie gevra dat hulle jou moet betaal nie.

32

Jy was soos ’n slegte vrou wat gekies het om by ander mans te slaap, nie by haar eie man nie.

33

Al die prostitute wil hê dat die mans húlle moet betaal, maar jý het vir almal betaal, almal vir wie jy lief was. Jy het hulle betaal om van oral na jou toe te kom en om ander gode saam met jou te dien.

34

Jy was anders as al die ander prostitute toe jy ontrou geword het. Mans het nie self na jou toe gekom nie, hulle het nie vir jou betaal nie, nee, jy het vir húlle betaal. Jy was anders.”

35

Daarom, slegte vrou, luister na wat die Here sê.

36

Die Here, Hy wat Here is, sê: “Jy het baie slegte dinge gedoen, jy het jou klere uitgetrek vir almal vir wie jy lief was, vir jou afgode wat Ek haat. Jy het jou kinders doodgemaak en jy het hulle bloed vir die afgode gegee.

Afgode: Mense het dinge aanbid omdat hulle gedink het die dinge is gode. Die Bybel noem hierdie dinge “afgode”.
37

Daarom sal Ek nou almal bymekaarbring vir wie jy lief is, almal van wie jy gehou het en ook almal van wie jy nie gehou het nie. Ek sal hulle van oral bymekaarbring en dan sal Ek jou klere uittrek sodat almal kan sien jy is kaal.

38

Ek sal jou straf soos mans vroue straf wat egbreuk en moord gepleeg het. Jy sal self sterf, want Ek is kwaad vir jou, baie kwaad.

Egbreuk: Wanneer ’n man seks het met ’n ander man se vrou, dan pleeg hy egbreuk. Wanneer ’n getroude vrou seks het met ’n ander man, dan pleeg sy egbreuk.
39

Ek sal jou gee vir almal vir wie jy lief was, en hulle sal doen met jou wat hulle wil. Hulle sal jou offer-plekke afbreek, hulle sal jou klere uittrek en jou juwele vat, hulle sal jou so los, kaal, sonder klere.

40

Hulle sal mense bymekaar laat kom om jou te straf, hulle sal jou doodgooi met klippe en hulle sal jou stukkend kap met hulle swaarde.

41

Hulle sal jou huise afbrand. Hulle sal jou straf, en baie vroue sal dit sien. So sal jy ophou om ’n slegte vrou te wees. Jy sal nie weer vir mans iets verniet gee nie.

42

Wanneer Ek jou klaar gestraf het, dan sal Ek ophou om kwaad te wees. Dan sal Ek weer kalm word en vrede in my hart hê.

43

Ek straf jou soos Ek jou moet straf oor wat jy gedoen het. Ek doen dit omdat jy vergeet het wat gebeur het toe jy jonk was. Jy het My baie kwaad gemaak toe jy al hierdie dinge gedoen het.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is. “Ek haat al hierdie dinge wat jy doen, jy het sleg gelewe.

44

Luister, die mense wat graag spreekwoorde maak, sal oor jou ook ’n spreekwoord maak. Hulle sal sê: ‘Soos die ma is, so is haar dogter.’

Spreekwoord: Iets wat iemand sê. Hy sê dit kort en slim, en hy wil iets sê wat waar is.
45

Jy is jou ma se dogter, jou ma wat haar man en haar kinders gehaat het. Jy is jou susters se suster, jou susters wat hulle mans en hulle kinders gehaat het. Julle ma was ’n Hetiet en julle pa was ’n Amoriet.

46

Samaria is jou oudste suster. Sy en haar dogters het noord van jou gewoon. Sodom is jou jonger suster. Sy en haar dogters het suid van jou gewoon.

47

Jy het soos hulle gelewe en jy het die dinge gedoen wat hulle gedoen het, die dinge wat Ek haat. Maar jy was nie tevrede nie, jy het nog slegter as hulle gelewe.”

48

Die Here, Hy wat Here is, sê: “Jou suster Sodom en haar dogters het nie so baie sonde gedoen soos jy en jou dogters nie. Dit is seker, so seker soos Ek lewe.

49

Luister, jou suster Sodom was trots en selfsugtig. Sy en haar dogters het baie kos gehad, te veel kos, maar hulle het niks gedoen om mense te help wat hulleself nie kon help nie, mense wat niks gehad het nie.

50

Hulle was hoogmoedig en hulle het dinge gedoen wat Ek haat. Ek het dit gesien en Ek het hulle laat verdwyn, jy het dit gesien.

51

Samaria het baie minder sonde gedoen as jy, hulle het minder as die helfte gedoen wat jy gedoen het. Jy het baie meer dinge gedoen wat Ek haat. Jy het baie dinge gedoen wat Ek haat, so baie dinge dat dit gelyk het of jou susters reg lewe.

52

Jy moet baie skaam wees daaroor. Jy het so baie sonde gedoen, so baie dinge wat Ek haat, dat dit lyk of hulle beter gelewe het as jy. Jy moet nou baie skaam word, jy het so baie verkeerde dinge gedoen dat dit lyk of jou susters reg gelewe het.

53

Maar Ek sal dit weer goed laat gaan met Sodom en haar dogters en met Samaria en haar dogters, en Ek sal dit ook goed laat gaan met jou, saam met hulle.

54

Jy sal dan die slegte naam moet dra en jy sal baie skaam moet wees oor alles wat jy gedoen het om dit beter te laat gaan met hulle.

55

Jou suster Sodom en haar dogters sal weer die stad word wat hulle was, Samaria en haar dogters sal weer die stad word wat hulle was, en jy en jou dogters sal weer die stad word wat julle was.

56

Jy het graag gepraat oor jou suster Sodom. Dit was toe jy hoogmoedig was,

57

dit was toe almal nog nie gesien het hoe sleg jy is nie. Die Arameërs en almal wat naby hulle woon, spot nou vir jou, en al die Filistyne wat rondom jou is, lag vir jou.

58

Dit is jou slegte lewe wat jou nou laat swaarkry, al die dinge wat jy gedoen het wat Ek haat.” Dit is wat die Here gesê het.

59

Ja, die Here, Hy wat Here is, sê: “Ek doen met jou wat jy gedoen het. Jy het gemaak of dit nie saak maak dat Ek jou vervloek nie, jy het die verbond gebreek.

Vervloek: Vervloek is die teenoorgestelde van seën. Wanneer die Here iets of iemand vervloek, dan laat Hy dit baie sleg gaan met hom.
60

Maar Ek sal weer dink aan die verbond wat Ek met jou gemaak het toe jy jonk was en Ek sal weer ’n verbond maak met jou, ’n verbond wat altyd sal aanhou.

61

Ek sal jou ouer suster en jou jonger suster neem en Ek sal hulle vir jou gee om jou dogters te wees. Ek het dit nie belowe toe Ek ’n verbond met jou gemaak het nie, maar Ek sal dit doen. Dan sal jy onthou hoe jy gelewe het en jy sal skaam word.

62

Ek sal self weer my verbond maak met jou, en jy sal sê jy weet dat Ek die Here is.

63

Ek sal jou vergewe oor alles wat jy gedoen het. Dan sal jy dink aan wat jy gedoen het, en jy sal so skaam wees dat jy nie sal kan praat nie.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.