Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

’n Kind wat wysheid het, luister
wanneer sy pa vir hom leer,
maar iemand wat altyd wil spot, luister nie
wanneer sy pa met hom raas nie.

Wysheid: Alles wat ’n mens moet weet om reg te kan lewe en om die regte dinge te kan doen en sê.
2

Wanneer ’n mens die regte dinge sê,
dan sal hy goeie dinge kry,
maar mense wat ontrou is,
wil altyd ander mense seermaak en doodmaak.

Ontrou wees: Iemand verraai vir wie jy lief moet wees en lief wees vir iemand anders. Ontrou aan die Here is om Hom te verraai en ander gode te dien, of om nie te doen wat Hy wil hê nie.
3

As ’n mens versigtig is wanneer hy iets sê,
dan sal hy aanhou lewe,
maar ’n mens wat te veel praat, sal sterf.

4

’n Lui mens word honger
en hy kry niks om te eet nie,
maar mense wat fluks werk,
kry meer as genoeg om te eet.

5

’n Mens wat reg lewe, haat leuens,
maar die mens wat verkeerd doen,
sê dinge waaroor almal skaam word.

6

Iemand wat heeltemal reg lewe,
is veilig omdat hy reg doen,
maar ’n sondaar sterf omdat hy verkeerd doen.

7

Party mense maak of hulle ryk is,
maar hulle het niks,
party mense maak of hulle arm is,
maar hulle het baie.

8

Wanneer iemand ryk is,
dan moet hy homself miskien loskoop,
maar niemand sê dat ’n arm mens iets moet betaal nie.

Loskoop: Iets anders gee in die plek van iemand of iets.
9

Die lig van mense wat reg lewe, skyn vrolik,
maar die lamp van mense wat verkeerd doen, gaan dood.

10

’n Hoogmoedige mens wil altyd twis.
Iemand wat wysheid het, luister
wanneer ander mense vir hom sê wat om te doen.

11

Iemand wat skielik ryk geword het,
word gou weer arm,
iemand wat stadig en versigtig goed bymekaarmaak,
word ryker en ryker.

12

’n Mens word moedeloos wanneer hy nie kry
wat hy graag wil hê nie,
maar hy is weer lus om te lewe wanneer hy kry
wat hy wil hê.

13

Wanneer ’n persoon nie wil doen
wat ’n wyse mens vir hom leer nie,
dan sal hy arm word
en hy sal iemand se slaaf moet word,
maar wanneer hy doen wat ’n wyse mens vir hom sê,
dan sal hy ’n beloning kry.

Wyse mense: Mense wat weet wat die regte dinge is om te doen en te sê. Slaaf: ’n Slaaf is ’n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werk. Beloning: Iets wat ’n mens vir iemand gee wanneer hy werk gedoen het.
14

Die dinge wat ’n wyse mens vir jou leer,
laat jou lewe, dit keer sodat die dood
jou nie in sy vangstrik vang nie.

Vangstrik: Iets waarmee ’n mens voëls vang. Partymaal is dit ’n riempie of tou wat ’n voël se poot vang, partymaal is dit ’n klip of ’n plank of ’n net wat op ’n stokkie staan en wat op die voël val as die voël die stokkie laat omval.
15

Mense sal van jou hou as jy verstandig is,
mense wat ontrou is, se planne sal nie slaag nie.

Verstandig: ’n Mens is verstandig wanneer hy die regte ding op die regte tyd doen of sê. Ontrou wees: Iemand verraai vir wie jy lief moet wees en lief wees vir iemand anders. Ontrou aan die Here is om Hom te verraai en ander gode te dien, of om nie te doen wat Hy wil hê nie.
16

Elke slim mens weet hoe om dinge te doen,
maar ’n dwaas hou aan om te wys
hoe dom hy is.

Dwaas: Iemand wat dwaas is, is dom, want hy doen nie wat die Here wil hê nie.
17

Dit sal sleg gaan met ’n boodskapper
wat ’n verkeerde boodskap bring,
maar ’n mens wat sy boodskap reg bring,
laat dit beter gaan met mense.

Boodskapper: Iemand wat vir ander mense moet gaan sê wat die persoon sê wat hom gestuur het.
18

’n Mens wat nie wil doen
wat ’n wyse mens vir hom leer nie,
word arm, en niemand respekteer hom nie,
maar mense respekteer iemand wat onthou
wat ’n wyse mens vir hom sê.

19

Dit is lekker om iets te kry wat jy graag wil hê.
Dwase haat dit om op te hou om slegte dinge te doen.

20

Wanneer jy saam met wyse mense lewe,
dan kry jy self wysheid,
wanneer jy vir dwase mense wil sorg,
dan word jy ook sleg.

Wysheid: Alles wat ’n mens moet weet om reg te kan lewe en om die regte dinge te kan doen en sê. Dwase mense: Mense wat dom dinge doen, want hulle doen nie wat die Here wil hê nie.
21

Dit gaan altyd sleg met sondaars,
maar dit gaan goed met mense wat reg lewe.

22

’n Goeie mens se kleinkinders
kry sy goed wanneer hy sterf,
maar die rykdom wat ’n sondaar bêre,
gaan na iemand anders.
Iemand wat reg lewe, kry dit.

23

Wanneer arm mense hulle koringlande
die eerste maal geploeg het,
dan sal daar baie kos vir hulle op die lande wees,
maar hulle verloor al die kos wanneer ander mense
nie reg wil doen aan hulle nie.

24

Wanneer iemand nie sy kind straf nie,
dan is hy nie lief vir sy kind nie,
as hy lief is vir sy kind, dan sal hy vir die kind reg leer.

25

Mense wat reg lewe,
het meer as genoeg kos om te eet,
mense wat verkeerd doen, bly altyd honger.