Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm. Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.

2

Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

3

Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend.

4

Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees.

5

U omsluit my van alle kante, U neem my in besit.

6

Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.

7

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?

8

Klim ek op na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar.

9

Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste,

10

ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas.

11

Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander,

12

maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig.

13

U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.

14

Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:

15

geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.

16

U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

17

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal!

18

As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê.

19

As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God! Gaan weg van my af, julle moordenaars!

20

Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree.

21

Moet ek u haters dan nie haat nie, Here, moet ek nie 'n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie?

22

Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande.

23

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.

24

Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!