Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier: met snarespel; met basstem. 'n Psalm van Dawid.

2

Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here, en my in u gramskap tugtig nie.

3

Ontferm U oor my, Here, want ek kwyn weg, maak my gesond, Here, want my liggaam is uitgeteer.

4

Ek is heeltemal gedaan. Hoe lank nog, Here, voordat U uitkoms gee?

5

Neem my weer onder u sorg, Here, en red my lewe. Help my, want U is getrou.

6

Iemand wat dood is, kan tog nie u Naam bely nie. Kan iemand in die doderyk U prys?

7

Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane.

8

My oƫ het dof geword van verdriet, verswak deur wat my teƫstanders my aandoen.

9

Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen, want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp,

10

die Here het geluister na my smeking, die Here het my gebed aangeneem.

11

Al my vyande sal beskaamd daarvan afkom, hulle sal verslae staan; in 'n oogwink sal hulle beskaamd moet padgee.