Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. Van die Koragiete. Op die wysie van “Jong Vroue”. 'n Lied.

2

God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

3

Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,

4

al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela

5

Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste.

6

God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom.

7

Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg.

8

Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela

9

Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring:

10

die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur.

11

Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.

12

Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela