Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

2

Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

3

Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

4

Hy het magtige dade gedoen, Hy alleen. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

5

Hy het die hemel met soveel insig gemaak. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

6

Hy het die aarde op die waters gevestig. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

7

Hy het die groot hemelligte gemaak, Aan sy liefde is daar geen einde nie.

8

die son om te heers oor die dag, Aan sy liefde is daar geen einde nie.

9

die maan en die sterre om te heers oor die nag. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

10

Hy het die Egiptenaars getref met die dood van hulle eersgeborenes Aan sy liefde is daar geen einde nie.

11

en Israel onder hulle uit gelei Aan sy liefde is daar geen einde nie.

12

met sy groot mag en krag Aan sy liefde is daar geen einde nie.

13

Hy het die Rietsee in twee gekloof Aan sy liefde is daar geen einde nie.

14

en Israel daar deur laat trek, Aan sy liefde is daar geen einde nie.

15

maar die farao met sy leƫrmag in die Rietsee gestort. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

16

Hy het sy volk deur die woestyn laat trek. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

17

Hy het groot konings oorwin, Aan sy liefde is daar geen einde nie.

18

magtige konings laat sneuwel: Aan sy liefde is daar geen einde nie.

19

koning Sihon van die Amoriete, Aan sy liefde is daar geen einde nie.

20

koning Og van Basan. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

21

Hy het hulle land as geskenk gegee, Aan sy liefde is daar geen einde nie.

22

as geskenk aan Israel, sy dienaar. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

23

Hy het aan ons gedink in ons vernedering Aan sy liefde is daar geen einde nie.

24

en ons uit die mag van ons teƫstanders bevry. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

25

Hy gee voedsel aan al wat lewe. Aan sy liefde is daar geen einde nie.

26

Loof die God van die hemel! Aan sy liefde is daar geen einde nie.