Skip to : [Content] [Navigation]

Resultate

1 tot 10 van 44 vir "HELE BYBEL"

 1. GÉNESIS 13:13
  En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die HERE.
 2. I SAMUEL 15:18
  En die HERE het jou op die pad gestuur en gesê: Gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is.
 3. PSALMS 1:1
  WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;
 4. PSALMS 1:5
  Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie.
 5. PSALMS 25:8
  Tet. Die HERE is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg.
 6. PSALMS 26:9
  Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie,
 7. PSALMS 51:15
  Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.
 8. PSALMS 104:35
  Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie! Loof die HERE, o my siel! Halleluja!
 9. SPREUKE 1:10
  My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie;
 10. SPREUKE 13:21
  Die onheil vervolg die sondaars, maar Hy sal die regverdiges met goed vergelde.