Skip to : [Content] [Navigation]

Resultate

1 tot 10 van 19 vir "HELE BYBEL"

 1. EKSODUS 16:31
  Die Israeliete het die kos manna genoem. Dit was wit soos koljandersaad en het soos heuningkoek gesmaak.
 2. EKSODUS 16:32
  Moses het ook nog gesê: “Die Here het beveel: 'n Volle twee liter manna moet vir die nageslag bewaar word sodat hulle die kos kan sien wat Ek julle in die woestyn gegee het nadat Ek julle uit Egipte bevry het.”
 3. EKSODUS 16:33
  Moses sê toe vir Aäron: “Vat 'n kruik en gooi twee liter manna daarin. Sit dit dan voor die Here neer sodat dit vir julle nageslag veilig bewaar kan word.”
 4. EKSODUS 16:35
  Die Israeliete het veertig jaar lank manna geëet; hulle het dit geëet totdat hulle bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van Kanaän gekom het.
 5. EKSODUS 16:36
  Die tweelitermaat waarmee die manna afgemeet is, was een tiende van die standaardmaat.
 6. NUMERI 11:6
  Maar nou wurg ons. Daar is niks behalwe hierdie manna voor ons nie!”
 7. NUMERI 11:7
  Die manna was soos koljandersaad en het gelyk soos balsemgom.
 8. NUMERI 11:8
  Die volk het die manna oral vandaan bymekaargemaak, dit op maalklippe gemaal of in vysels gestamp en dan in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het soos oliekoeke gesmaak.
 9. NUMERI 11:9
  Die manna het snags saam met die dou by die kamp geval.
 10. DEUTERONOMIUM 8:3
  Hy het jou laat swaarkry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nóg jy nóg jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom.