Skip to : [Content] [Navigation]

Ons Geskiedenis

Afrikaans is die huistaal van meer as 6,8 miljoen Suid-Afrikaners. Meeste van hierdie mense woon in die Wes-Kaap en Gauteng.

C P Hoogenhout, A Pannevis en S J du Toit is van die eerste vertalers van gedeeltes van die Bybel in Afrikaans.

Belangrike datums in die geskiedenis van die Bybel in Afrikaans:

1878 Eerste Bybelboek wat vertaal is - Evangelie volgens Markus
Hierdie vertaling is nooit gepubliseer nie, maar die manuskrip is in die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika, Kaapstad.
Vertaal deur C P Hoogenhout
1933 Eerste Bybel
Londen: Britse en Buitelandse Bybelgenootskap
Vertaal deur prof J D du Toit, prof E E van Rooyen, prof J D Kestell, dr H C M Fourie en prof B B Keet.
1983 Volgende vertaling van die Bybel
Kaapstad: Bygelgenootskap van Suid-Afrika
Die eindredaksie van hierdie vertaling was proff E P Groenewald, J P Oberholzer, A H van Zyl, P A Verhoef, J L Helberg en W Kempen.
2008 Eerste Bybel vir Dowes
Bellville: Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Hierdie Afrikaanse Bybel is die eerste Bybel in Suid-Afrika wat spesiaal vir Dowes vertaal is, en slegs die tweede Bybel in die wêreld spesiaal vir hierdie groep.
Die redaksionele komitee was proff Bart Oberholzer, Bernard Combrink, Hermie van Zyl, Francois Tolmie, Christo van der Merwe, dr Rocco Hough en me Elmine Roux.